Върни се горе

В сряда, 28 май, в 10.30 часа министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще посети обновената Клиника по патоморфология на туморите в  Националната онкологична болница.

В 11.00 ч.  министър Желев ще вземе участие в организираната от екипа на болницата научна конференция на тема „Съвременни имуноморфологични изследвания в диагностиката на туморите.

Клиниката по патоморфология на туморите е построена в съответствие със съвременните стандарти и изисквания. Тя разполага с модерно обзаведени секционни зали, лаборатории по хистопатология, имунохистохимия и цитология. В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична и диференциална диагностика  на тумори, изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери и др.

Сподели в: