Върни се горе

В понеделник, по време на 60-тата сесия на Световната здравна асамблея в Женева, министър Радослав Гайдарски и министър Рю Ши-мин подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването и социалната политика на Република Корея за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука. Министър Гайдарски ръководи българската правителствена делегация в Женева, която участва в провеждащата се от 14 до 23 май 60-та сесия на Световната здравна асамблея.

Меморандумът предвижда сътрудничество в областта на здравната политика и здравния мениджмънт, болничното здравеопазване, новите технологии и медицинското оборудване, диагностиката и лечението на хроничните незаразни и заразни заболявания, електронното здравеопазване, лекарствената политика и др.

Ще се обменя медицинска и научна информация, както и опит по приоритетни проблеми. Двете страни ще разменят експерти и специалисти с цел повишаване на квалификацията и ще се информират взаимно за новите технологични разработки и медицинско оборудване.

Поетите договорености са насочени и към насърчаване на директното сътрудничество между медицинските институции, националните центрове и болниците в България и Република Корея.

Меморандумът за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му и е валиден за период от 5 години. Неговото действие се подновява автоматично за нови 5 години, освен ако едно от двете министерства не го прекрати чрез писмено уведомление не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на действие.

Сподели в: