Върни се горе

Министерството на здравеопазването приключи процедурата по закупуване и доставка на операционна техника и медицинско оборудване за интензивно лечение на стойност 2,250 млн. евро без ДДС. Апаратурата е предназначена за лечебни заведения от болничната помощ и се осъществява по проект „Реформа в здравния сектор”,  финансиран по Заемното споразумение със Световна банка.

Закупени са 20 хирургически/операционни маси, 12 таванно окачени операционни лампи, 2 подвижни операционни лампи тип „Кокиче, 20 анестезиологични апарати и 20 анестезиологични монитори, 28 респиратори, 81 пациентски монитора за интензивно лечение, 2 електрокоагулатора, 78 електрокардиографа, 78 дефибрилатора, 27 инфузионни помпи за спринцовка, 36 четирисекционни механични легла и 72 трисекционни механични легла, 20 неонатални кувьоза за интензивно лечение, 10 транспортни кувьози и 2 лапароскопски системи.

По проект „Реформа в здравния сектор” приключи процедурата и по избор на доставчици на специализирано медицинско оборудване за центровете и отделенията по хематология и трансфузиология. То е на обща стойност 615 000 евро без ДДС.

До дни завършва и процедурата по закупуване на медицинско оборудване за образна диагностика за нуждите на лечебните заведения от системата на МЗ на очаквана стойност 1,8 млн. евро без ДДС.
 
С новите инвестиции в медицинска техника МЗ продължава последователната си политика за модернизиране и обновяване на лечебните заведения у нас. Новата техника ще подобри лечебно-диагностичния процес и качеството на медицинското обслужване на българските граждани.

Сподели в: