Върни се горе

Министерството на здравеопазването участва успешно в реализирането на програми и проекти, подпомагани със средства от различни финансови инструменти на Европейската общност. Доказателство за това са две инициативи, които се провеждат днес, 27 март. Това са вторият Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве (2008 – 2013 г.) и заключителната конференция по туининг проекта за преструктуриране на две пилотни многопрофилни болници и развитие на спешната медицинска помощ.

Проектите бяха представени на пресконференция днес, 27 март, от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков.

Вторият Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве (2008 – 2013 г.) се осъществява съвместно от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по обществено здраве на Европейската комисия, съобщи заместник-министър Цеков. С него започва приемането на проекти по програмата, като крайният срок за подаването им е 25 май 2008 г.

За 5-годишния период на изпълнение на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве са заделени общо 380 млн. евро за изпълнението на проекти, изнесе данните зам.-министър Цеков. Той уточни, че всяка година Европейската комисия приема основни планове с основни области, по които се кандидатства с проекти. Тази година за реализация на проекти по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, висши учебни заведения и др. Част от средствата са заделени за междудържавни проекти, в които е необходимо да участват минимум 10 страни-членки.

Тази година има и една особеност – могат да кандидатстват за междудържавни проекти от 3 държави, като водещите страни трябва да са България или Румъния, съобщи д-р Цеков. Целта е новите страни-членки да бъдат поощрени и мотивирани при подготвянето на проекти. Тази година приоритетни проекти ще са и тези, в които като партньори участват организации от страните от нашия регион, които не са членки на ЕС, подчерта още една насока за българските кандидати заместник-министърът. По този начин в съседните на ЕС страни ще се създаде възможност за разработване и развитие на здравни политики в унисон със Здравната стратегия на ЕС.

Д-р Цеков съобщи, че над 100 представителя на заинтересовани институции за кандидатстване на проекти участват в Националния информационен ден днес. Той допълни, че в края на юли т.г. ще започне финансирането по одобрените проекти. Те ще бъдат в 3 приоритетни области – подобряване здравната сигурност на гражданите, подобряване на общественото здраве, включително намаляване на неравенствата в здравеопазването, създаване и разпространение на здравна информация и знание.

Заместник-министър Валери Цеков увери журналистите, че Министерството на здравеопазването ще поддържа активни контакти с всички институции и неправителствени организации, които изявят да кандидатстват по проекти на Програмата, и ще ги подпомага в търсенето на партньори и в разработването на проектите.

По 37 проекта български институции и организации са били партньори в Първата програма на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве, заяви още д-р Цеков. По думите му само при изпълнението на един от 37-те проекта страната ни е била водещ партньор. Причината за това е, че България е член на ЕС едва от миналата година. Отпуснатите средства за тези 37 проекта са били над 24 млн. евро. Тази година очакваме организациите, спечелили проекти, да са повече, каза д-р Цеков.

На пресконференцията днес заместник-министър Валери Цеков отчете и изпълнението на приключилия туининг-проект по програма ФАР „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими групи от населението със специален фокус към ромското население». Негова основна задача бе разработването и изграждането на моделни пилотни звена за спешна медицинска помощ, които са разположени на територията на областните многопрофилни болници във Враца и Смолян.

Проектът е от типа „туининг”, стартира през май 2006 г. и приключи в края на март 2008 г. Той бе изпълнен от консорциум от испански и италиански експерти в сътрудничество с МЗ и е на стойност 1 млн. евро, от които 10% са предоставени от българска страна.

„Основното в него бе да се подготви моделът, който да бъде осъществен в тези две болници и който след това може да се приложи за подобряване на организацията на спешната и болничната медицинска помощ”, уточни д-р Цеков. Той увери, че част от продуктите, които са създадени в рамките на проекта, ще служат за продължаващо обучение и квалификация на специалистите от спешната медицинска помощ. „По този начин можем да обучим близо 6000 специалисти в тази система. Ето защо този проект бе толкова важен за Министерството на здравеопазването и ние сме доволни, че той бе успешно реализиран”, каза още д-р Цеков.

Д-р Валери Цеков представи и следващите действия, които ще бъдат предприети в рамките на инвестиционния проект за преструктуриране на двете болници.

Инвестиционната част включва доставка на оборудване за двете болници - съвременна апаратура и техника на обща стойност 5,4 млн. евро. Закупени са ултразвукови апарати, съвременни цифрови рентгени, 12 кардиографа, монитори, дефибрилатори, а така също и линейки, включително и високопроходими, необходими за планинските части. Осигурени са също и два мобилни диагностични единици – по една за всяка от двете области, съобщи още д-р Цеков.

От 2004 г. досега МЗ участва в реализирането на 10 проекта по Програма ФАР на обща стойност близо 40 млн. евро.

Сподели в: