Върни се горе

По разпореждане на министър Евгений Желев Съветът по сигурност и управление при кризи (ССУК) в Министерството на здравеопазването поддържа оперативна връзка с Регионалните центрове по здравеопазване и болниците в страната. Ежедневно се събира информация за състоянието на лечебната мрежа. Разглеждат се внимателно всички конкретни проблеми с отоплението на болничните заведения, възникнали вследствие спирането на природен газ за България. Съвместно с Националния медицински координационен център се обработва постъпилата информация и за всеки отделен случай се взима нужното решение. Всички действия на министерството целят да не се допусне влошаване на качеството на медицинското обслужване.

Министър Евгений Желев следи непрекъснато развитието на ситуацията в лечебната мрежа в страната. Днес той посети болниците „Майчин дом”, „Александровска” и „Пирогов”, за да се запознае на място с техните проблеми.

В момента болниците работят нормално – ръководствата им правят всичко възможно за създаване на необходимата организация за предоставяне на качествена медицинска помощ. Повечето от лечебните заведения имат възможности за алтернативно гориво. Разчита се на дизелово гориво, газьол, нафта, електрически уреди и климатици. В условията на тежката ситуация, в която са поставени болниците, се предприемат всички мерки за осигуряване на необходимите условия за лечение на пациентите. С писмо на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев е разпоредено на директорите на лечебните заведения за болнична помощ да осигурят достатъчни количества алтернативно гориво.

Сподели в: