Върни се горе

На 03.12.2008 г. (сряда), в 10.45 ч. на площада пред Храм-паметник „Александър Невски” министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев е поканен да връчи 30 автомобила на директори и управители на областните лечебни заведения, които ще осъществяват дейностите в изпълнение на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Автомобили за спешна медицинска помощ ще получат:
• 6 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести – в Бургас, Габрово, Троян, Перник, Пловдив и Сливен;
• 13 областни диспансери по пневмо-физиатрични заболявания – в Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пазарджик, Русе, Смолян, София град, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен;
• 9 областни многопрофилни болници за активно лечение – във Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол;
• Национален център по заразни и паразитни болести, в който се помещава Националната референтна лаборатория по туберкулоза; и
• Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”.

Автомобилите ще се използват за нуждите на:
• 28-те областни мениджъри по туберкулоза, които ще осъществяват координационни дейности на регионално ниво между всички институции и организации, ангажирани с контрола на туберкулозата, ще следят за провеждането на адекватно и непрекъснато лечение на болните в областта в съответствие с утвърденото „Методично указание за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата” и със стратегията на СЗО за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата (DOTS);
• 56-те медицински сестри, които ще осъществяват пряко наблюдаване на лечението на болните с туберкулоза в продължителната фаза, насочване на контактните им, провеждане на обучения на пациентите и близките им за естеството на заболяването и необходимостта от непрекъснато и продължително лечение, в тясно сътрудничество с представителите на избраните неправителствени организации и членове на общността, които ще работят с уязвимите групи: ромска общност; лица, употребяващи наркотици; бежанци и лица, търсещи закрила; деца на улицата;
• Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ, която провежда външен контрол на качеството на микробиологичната диагностика на туберкулозата, сертифициране на регионалните лаборатории и посещения на място с цел супервизии;
• Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, която подпомага Централното звено на Националната програма по туберкулоза в осъществяването на дейностите по мониторинг и оценка на изпълнението й.

Сподели в: