Върни се горе

В понеделник, 27 март, от 15.00 часа в заседателната дала на Министерството на здравеопазването ще бъде подписан Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.

Колективният трудов договор ще бъде подписан от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски , от председателя на Националната асоциация на работодателите в здравеопазването д-р Димитър Димитров , от председателите на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван Кокалов и на Медицинската федерация „Подкрепа” към КТ „Подкрепа” д-р Теодора Вълчева.

Колективният трудов договор в сферата на здравеопазването регламентира трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъла и се прилага за всички лечебни и здравни заведения, независимо от тяхната административна подчиненост и формата на собственост. Той е валиден до подписването на нов, но не повече от 2 години.

Съгласно документа ежегодно страните договарят минималния размер н началните основни месечни заплати по категории персонал и допълнителните трудови възнаграждения в техния минимален размер. В договора, който се подписва днес, са определени началните основни месечни заплати на заетите в здравните и лечебните заведения на бюджетна издръжка, както и на работещите в лечебните заведения - търговски дружества. На ниво общини и в отделните лечебни и здравни заведения работодателите и синдикатите могат да договорят по-висок размер на началните и основни месечни заплати и допълнителни трудови възнаграждения.

В Колективния трудов договор са регламентирани и работното време, отпуските и почивките, безопасните и здравословни условия на труд, средствата за социално подпомагане.

Спазването на клаузите по този Колективен трудов договор е задължително при сключването на колективни трудови договори по общини, лечебни и здравни заведения.

След церемонията по подписването на Колективния трудов договор ще проведе брифинг.

Сподели в: