Върни се горе

Във връзка с приключилата Европейска седмица, посветена на ограничаването и контрола на онкологичните заболявания в България, в Народното събрание се проведе Кръгла маса  на тема: „Постижения и перспективи в превенцията на рака на маточната шийка”.

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев подчерта в своето изказване, че борбата с рака на маточната шийка е приоритет в дейността на изпълнителната и законодателната власт. Той запозна участниците в проявата с разработваната от Министерството на здравеопазването   Национална програма за борба с рака, в която участват изтъкнати български специалисти. „Проблемът е изключително сериозен, и изисква спешни мерки”, подчерта  д-р Желев. Изнесени бяха данни, които сочат, че България е на второ място след Румъния по честота на рака на маточната шийка в Европа като общо в страните от континента годишно се регистрират 50 000 нови случая на рак на маточната шийка и умират около 25 000 жени. Министър Желев информира, че Програмата  ще се реализира в рамките на 5 годишен период и за нея са предвидени 350 млн. лв., които ще се осигурят от бюджета на МЗ, НЗОК и присъединителните фондове на ЕС. „За да бъде действена програмата, тя трябва да бъде добре финансирана”, подчерта д-р Желев.   Той очерта като основни направления в нея за следващите 5 години първичната и вторичната профилактика, както и хармонизирането на онкологичната дейност в страната.   Министър Желев подчерта, че  Националната програма за борба с рака е в напреднал етап и се очаква да започне да действа през м. април-май 2009 г.. Следващите три години ще бъдат отделени 40 млн. лв. за изграждане на няколко онкоцентъра в страната и за обновяване на апаратурата. Посочено беше, че през 2008 г. министерството на здравеопазването е отделило 20 милиона лева за обновявяне на такава апаратура, което се прави за първи път от години насам. 120 млн. лв. са средствата, предвидени за медикаментозно лечение, информира д-р Желев. Други 19 млн. лв. ще бъдат използвани за скринингова програма в областта на онкозаболяванията, осигурени от присъединителните фондове на ЕС.

Планира се скрининговата програма да стартира през м. август т.г.

Сподели в: