Върни се горе

Министерството на здравеопазването разкрива Филиал за спешна медицинска помощ в село Скалица, община Тунджа, Ямболска област. Той ще бъде открит официално в петък, 21 септември, от 11.00 часа.
Нова линейка за нуждите на жителите на община Болярово ще бъде предоставена също в петък, 21 септември, от 18.00 часа.

Тези действия са част от водената от Министерството на здравеопазването политика за усъвършенстване на системата на спешната медицинска помощ, за подобряване на достъпа на гражданите до нея и на качеството на оказваните им медицински услуги.

В двете церемонии ще участва доц. Жасмина Мирчева, началник на кабинета на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.    

По време на тържествата в община Тунджа и община Болярово, както и при посещения в община Стралджа (в четвъртък) и в община Елхово (в петък) доц. Жасмина Мирчева ще обяви и предоставянето на дарение от над 6 тона вещи (360 кашони) от първа необходимост за хора от всички възрастови групи в четирите селски общини в Ямболска област. То е осигурено с нейно съдействие от Международната фондация „Марш на любовта” от София и включва 95 кашони облекло за деца и 45 кашона играчки. Вещите са съобразени с нуждите на социално слаби, болни, инвалиди и възрастни хора, както и за децата, лишени от родителски грижи, които живеят в социалните домове в региона.

Дарението ще бъде разпределено и предоставено на кметовете на четирите общини, като са взети предвид демографските особености на общините и социално-икономическите нужди на населението.

Сподели в: