Върни се горе

Министерството на здравеопазването преведе 2,6 млн. лв. допълнителни средства за повишаване на работните заплати в лечебните и здравни заведения на бюджетна издръжка. Увеличението на възнагражденията на медицинските сестри и специалисти с най-ниски заплати е средно с 20% и важи със задна дата - от 1 януари.

Допълнителните суми се изплащат за периода 1 януари – 1 юни 2007 г. С тях, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, се повишават средните брутни работни заплати в тези бюджетни структури.

Увеличението на възнагражденията бе утвърдено с правителствено постановление през март тази година и влиза в сила със задна дата – от 1 януари. То обхваща работещите в домовете за медико-социални грижи за деца, държавните психиатрични болници, центровете за спешна медицинска помощ, центровете по трансфузионна хематология.

С увеличението средната работна заплата в домовете за медико-социални грижи за деца нараства с 44 лв. - от 267 лв. на 311 лв. Работещите в държавните психиатрични болници ще получават средно 314 лв. при 275 лв. досега.

Най-малко с 20% повече ще вземат медицинските специалисти, медицинските сестри, лаборанти и други, които са били с най-ниски трудови възнаграждения – равни на минималната за страната заплата. Определянето на по-високи основни работни заплати за лекарите и останалия медицински персонал става по ред, регламентиран в колективния трудов договор и вътрешните правила за работната заплата в съответното лечебно заведение.

Осигуряването от МЗ на допълнителни средства за повишаване на заплатите на медицинските специалисти е част от политиката му за подобряване на финансирането и условията за работа в здравната система, за адекватно заплащане на труда на лекарите и сестрите. Това ще повиши мотивацията на медицинските специалисти и ще допринесе за предоставянето от тях на по-качествени медицинските грижи.

Сподели в: