Върни се горе

Министър Славчо Богоев участва в демонстрационен полет със санитарен хеликоптер на фирма “Ер Бан”

Министерството на здравеопазването започва проект за промени в спешната медицинска помощ, чиято цел е подобряване и оптимизиране на модела на спешната помощ у нас, обяви днес, 2 март, министърът на здравеопазването Славчо Богоев. Създадена е работна група, която включва експерти от МЗ, директори на болници и на центрове за спешна медицинска помощ. Част от представянето на проекта бе и участието на санитарната авиация на фирма “Ер Бан”, чийто мажоритарен собственик е финансовата групировка “ДЗИ – Росексимбанк”. Министър Богоев участва и в демонстрационен полет на хеликоптер на “Ер Бан”.

Спешната медицинска помощ (СМП) е система от национално значение и нейното подобряване в интерес на пациентите е един от приоритетите на МЗ, подчерта министър Богоев по време на проведената пресконференция. Той напомни, че спешната медицинска помощ у нас води началото си от 30-те години на миналия век, когато е била част от системата за милосърдни грижи на Червения кръст.

Системата за СМП у нас е създадена на базата на петте Станции за бърза и неотложна медицинска помощ в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен и отделенията за бърза и неотложна помощ към здравните заведения в страната. През 1992 г. стартира проект за преструктуриране на бързата и неотложна медицинска помощ в България, като по него през следващите две години по програма ФАР е осигурена финансовата помощ в размер на 10 млн. екю. С това се поставя началото на новата система за спешна медицинска помощ.

През 1994 г. са доставени 143 санитарни автомобила и специализирана медицинска апаратура и оборудване за оказване на СМП. През 1997 г. и 2000 г. с финансиране от Световната банка са доставени още 243 санитарни автомобила. През 2000-2001 г. отново с финансиране по линия на Световна банка е извършена строителна рехабилитация на 143 спешните приемни отделения в страната.

В момента системата за СМП включва 28 самостоятелни центъра със 187 филиала към тях. В нея работят 6731 служители, от които 1411 лекари, 2424 медицински специалисти и 2896 друг персонал.

През 2003 г. разходите от бюджета за издръжка на СМП са 43 млн. лева.

Това, което е било добро вчера, днес вече не ни задоволява, заяви министър Богоев, и посочи, че има обществена необходимост от промени в системата за СМП. Той посочи три основни проблеми, които трябва да бъдат решени с реализирането на промените. Единият от тях са съществуващите сега проблеми по достъпността до спешната помощ на територията на цялата страна. Проблем, който е свързан с финансовите средства, е осигуряването на по-високо качество на медицинското обслужване при спешните състояния. Навременността на оказването на помощта също е предмет на проекта за оптимизиране на системата, защото в момента изоставаме във времето за реакция, посочи министърът. Необходимо е да се урегулират по нов начин и отношенията и взаимодействието между ЦСМП и болниците, тъй като те в момента са в две различни системи – центровете са на бюджетно финансиране, а болниците за търговски дружества, обясни министър Богоев. Между тях обаче трябва да има много добра колаборация и това е предмет на подготвяните промени, уточни той.

Един от проблемите, които предстоят да бъдат решени, е финансирането на спешната медицинска помощ, посочи министър Богоев. ЦСМП не могат да преминат изцяло на заплащане за дейност, каквато система се въвежда в болниците от тази година, тъй като те трябва да поддържат постоянна готовност за реакция и да им се заплаща за това, а не само за поети болни. Системата за СМП ще остане на бюджетна издръжка, но като елемент на финансирането ще се въведе и заплащане за дейност, каза министър Богоев.

Основните цели на проекта за оптимизиране на системата за СМП ще бъдат постигнати и чрез включването на частни инвеститори в нея, съобщи министърът. Това се прави за първи път, в момента системата е изцяло държавна. Идеята е да се създаде нормативна база, която да регламентира участието на частни капитали в системата. По този начин за първи път ще се даде възможност частни структури ще заработят заедно с държавната система за СМП и ще се изгради интегрирана национална система за спешна медицинска помощ, резултатът от която ще е по-добро обслужване на пациентите. Ще се използва частната инициатива, която отговаря на нуждите на обществото, подчерта министър Богоев.

Като първа стъпка в насока към частните инвеститори се подготвя споразумение между Министерството на здравеопазването и финансовата групировка “ДЗИ – Росексимбанк”, която е мажоритарен собственик на дружеството “Ер бан”, осъществяващо медицински транспорт по въздух, съобщи министър Славчо Богоев. Целта е да се разширят възможностите за навременно и ефективно действие на системата за СМП чрез използването на медицински въздушен транспорт. МЗ ще използва хеликоптерите на “Ер Бан” за транспортиране на жертви на бедствия и аварии, пациенти в критично състояние, медицински екипи, за спешен транспорт за нуждите на трансплантологията и други. Случаите, при които ще се оказва помощ по въздуха, ще бъдат преценявани по два основни критерия – по медицинска преценка, че друг транспорт е невъзможен или е с опасност за живота на пострадалия, и при невъзможност по друг начин да стигнат екипите на СМП до мястото на инцидента (например при верижни катастрофи, които затрудняват достъпа). В тези случаи МЗ ще заплаща на фирмата по договор за извършената дейност.

“ДЗИ – Росексимбанк” и дъщерното й дружество “Ер Бан” разполагат с 6 хеликоптера и един самолет, които ще бъдат базирани в шест центъра в страната, уточни г-н Емил Кюлев. С този парк гарантираме, че до 25-30 минути хеликоптер на фирмата може да стигне до всяка точка на страната, каза той. Използваме ноу-хау на най-добрите компании в света за въздушен медицински транспорт, подчерта г-н Кюлев.

За реализиране на съвместната дейност между МЗ и “ДЗИ – Росексимбанк” на територията на МБАЛ “Александровска” ще се изгради авиоплощадка. Мястото е избрано неслучайно, обясни министърът. От нея се осигурява бърз достъп до всички болници в района в центъра на София – “Александровска”, “Света Екатерина”, “Майчин дом”, “Пирогов”. По този начин санитарната авиация ще бъде включена и в националната система за трансплантации. Чрез тази площадка ще се реши един голям проблем, какъвто са комуникациите и достъпът, подчерта министърът на здравеопазването.

Своеобразно начало на съвместната дейност между МЗ и “ДЗИ – Росексимбанк” бе поставено днес, с демонстрационен полет от временната авиоплощадка в двора на МБАЛ “Александровска”. В този полет, който се осъществи при недобри метеорологични условия, първи изпробва възможностите на хеликоптера на “Ер Бан” министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

Сподели в: