Върни се горе

Новите моменти в реда, условията и изискванията за оказване на медицинска помощ на гражданите на страните-членки на ЕС, пребиваващи у нас по време на туристическия сезон, бяха обсъдени днес, 29 март, на среща между ръководствата на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция по туризъм.

В нея участваха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, директорите на регионалните центрове по здравеопазване във Варна и Бургас д-р Веселин Балкански и д-р Георги Паздеров. Държавната агенция по туризъм бе представена от своя председател г-жа Анелия Крушкова. В дискусията се включи и заместник-председателят на Комисията по финансов надзор г-жа Ралица Агайн. В срещата участваха и представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, както и медицински специалисти, работещи на територията на курортните комплекси по Черноморието.

Решението за провеждането на тази среща бе взето на състоялата се на 16 март в Бургас работна среща по проблемите на туристическия сезон, която бе организира от Държавната агенция по туризъм. В нея участваха представители на МЗ, ДАТ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, на туристическия и хотелиерския бизнес, кметове. Проведените днес разговори са продължение на започналата дискусия за необходимите промени в нормативната уредба и практиката на медицинското обслужване на гражданите от ЕС с оглед изпълнение на ангажиментите на България като страна-членка на Общността.

Министерството на здравеопазването е готово да изпълни ангажиментите на държавата като пълноправен член на Европейския съюз и съгласно Регламент 1408 на ЕС да създаде организация за оказването на медицинска помощ по необходимост в курортните селища за гражданите на страните-членки на ЕС, които се очаква да пристигнат у нас през летния сезон. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев на пресконференция след приключване на срещата.

Д-р Матеев разясни на журналистите, че с влизането на страната ни в ЕС от 1 януари 2007 г. всички граждани на ЕС имат равни права при ползването на медицинска помощ при необходимост, което определя и въвеждането на еднакъв стандарт за това медицинско обслужване. Всички граждани на ЕС ще могат да ползват осигурителните си права у нас на базата на здравни осигуровки, срещу представянето на Европейската здравноосигурителна карта. Пакетът от медицински услуги за тях е аналогичен с пакета медицински услуги за българските граждани. Помощта ще се оказва от лекари, работещи по сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, без да се налага туристите да заплащат извършената медицинска услуга. На лекарите ще се заплаща от касата, по определените от нея цени и за българските граждани. Разходите ще бъдат компенсирани на НЗОК от осигурителя на пациента в съответната държава-членка, чийто гражданин е лекуван.

След приемането на страната ни в ЕС не се изисква задължителна медицинска застраховка за граждани от Европейската общност, както беше до 1 януари 2007 г., обясни г-жа Ралица Агайн от Комисията по финансов надзор.

Новите моменти ще бъдат регламентирани с подготвяните от МЗ промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, която е действаща и е издадена съгласно Закона за здравето

Осигуряването на спешната помощ в курортите е ангажимент на МЗ и той ще бъде реализиран от екипите на центровете и филиалите за спешна медицинска помощ в тези райони. В началото на активния туристически сезон, след анализ на броя на туристите и оценка на потребностите от медицинска помощ, по предложение на директорите на регионалните центрове по здравеопазване ЦСМП в Черноморските области ще бъдат подсилени с мобилни екипи от други райони на страната, увери д-р Матеев.

Работещите по Черноморието лекари са достатъчно, показва отчетът за броя практики през миналата година и регистрираните до момента. Към 28 март в Регионалния център по здравеопазване, Варна са регистрирани 9 индивидуални практики на общопрактикуващи лекари, 4 групови практики за първична помощ, 24 практики за специализирана медицинска помощ, 7 медицински центъра, отчете д-р Веселин Балкански. С тези данни той опроверга твърденията на представители на хотелиерския бизнес, че МЗ блокира регистрацията на лекарите за работа по Черноморието.

Не се въвеждат нормативно разписани задължения към хотелиерите да изграждат и финансират медицински центрове, подчерта на пресконференцията г-н Илиян Иванов, председател на Националния хотелиерски мениджмънт клуб. Разпространените твърдения са резултат на недоразумение, призна той. Г-н Иванов благодари на ръководството на МЗ за проведената днес среща, защото представителите на бизнеса са получили отговор на всички поставени от тях въпроси. Пред министър Гайдарски той изрази мнение, че хотелиерите „чукат на отворена врата”.

Г-н Иванов заяви готовност за сътрудничество на бранша с държавата и призова членовете на ръководената от него организация да участват в осигуряването на качествено медицинско обслужване, защото това ще допринесе и за по-доброто качество на туристическия продукт като цяло, което е в интерес на всички участници в процеса.

Сподели в: