Върни се горе

Министерството на здравеопазването има готовност да включи зъботехническата помощ в основния пакет дейности, заплащани от НЗОК, каза министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител доц. Борислав Китов относно включване на зъботехническата помощ в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, по време на парламентарния контрол днес, 8 юни.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски подчерта, че зъботехническите услуги се възлагат от лекар по дентална медицина след преценка на медицинската целесъобразност и индивидуалните нужди на пациента и се изпълняват при стриктно спазване на предписанията му. Включването на тези зъботехнически услуги в Наредба №40/2004 г. ще наложи промяна на Националния рамков договор, след което ще стане възможно тези услуги да бъдат заплащани от НЗОК.

Министър Гайдарски отбеляза, че Съюзът на зъботехниците в България не е страна по Националния рамков договор. Според него предложение за включване на зъботехническа помощ в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, трябва да бъде внесено от Българския зъболекарски съюз (БЗС). В него трябва да се специфицират и мотивират с експертно становище конкретните дейности по зъботехника, които да бъдат включени в наредбата и съответно в Националния рамков договор. Това ще позволи НЗОК да изготви финансови разчети за осигуряване на необходимите средства.

До момента в МЗ не е постъпило предложение от Българския зъболекарски съюз за видовете и обема на зъботехническите дейности, които да бъдат включени в наредбата, обясни министър Гайдарски. Той допълни, че е изпратено официално писмо до БЗС за разрешаване на проблемя. След получаване на предложението за видовете и обема на зъботехническите дейности, МЗ има готовност незабавно да допълни Наредба №40/2004 г. за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Проф. Гайдарски е категоричен, че БЗС трябва да посочи и представи съответните видове и обем зъботехнически дейности, които иска да бъдат включени в основния пакет. Предложенията ще бъдат внимателно разгледани от МЗ.

Сподели в: