Върни се горе

Оптимизирането и повишаването на качеството на спешната медицинска помощ на територията на гр. София бяха обсъдени на среща между заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев и кмета на град София г-н Бойко Борисов днес, 2 април.

В състоялия се разговор заместник-министър д-р Матеев предложи модел за децентрализация на спешната медицинска помощ в София, като предложението е прието положително от кмета г-н Борисов.

Предстои да се сформира работна група, включваща експерти на Министерството на здравеопазването и Столична община. Тя ще изготви общ проект за кандидатстване за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз. Ще бъде  разработен и модел за оптимизация на структурите на спешната медицинска помощ, който ще бъде представен на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и кмета на София г-н Бойко Борисов.

Предвижда се спешната медицинска помощ в София ще бъде раздела на четири зони – източна, западна, северна и южна. Техни центрове ще бъдат съответните лечебни заведения - МБАЛСМ „Пирогов”, УБ „Царица Йоанна”, МБАЛ „Света Анна” и V МБАЛ. Линейките на Центъра за спешна медицинска помощ ще транспортират пациентите до най-близкото лечебно заведение, което може да окаже медицинско обслужване по спешност. Целта е максимално да се съкрати времето на пътуване на линейките до мястото на получаване на сигнала и след това до хоспитализирането на пациента, ако това е необходимо.

Подобряването на спешната помощ, на достъпа на гражданите до нея и на качеството на оказваните услуги са сред приоритетите в политиката на Министерството на здравеопазването. За обновяване и модернизиране на базата на спешната помощ през тази година МЗ ще закупи 100 нови линейки, подаването на офертите за чиято тръжна процедура приключва следващата седмица.

Сподели в: