Върни се горе

С бюджета за 2004 г. се въвежда единен механизъм за финансиране на болниците, независимо дали са с държавно или общинско участие. Предстоящата година е решаваща за реформата в болничната помощ, защото на практика от 2004 г. цялата болнична помощ преминава на заплащане само за извършена дейност.Това съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев на състоялата се във вторник, 25 ноември, среща между ръководството на Министерството на здравеопазването и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на последвалата я пресконференция. На срещата, която бе по покана на министър Богоев, бяха обсъдени промените във финансирането на общинските болници през 2004 г. и възможностите за тяхното преструктуриране.

Промяната във финансирането на болниците и въвеждането на новия тип заплащане само за извършена дейност са резултат от регламентираното със Закона за здравното осигуряване отпадане на районирането на лечебните заведения от 1 януари 2004 г. и възможността за свободно движение на пациенти и избор от тях на болница, обясни министър Богоев. Това въвежда пазарни елементи, поставя болниците в пазарна среда и създава известна негарантираност за тях по отношение на броя пациенти, които ще се лекуват в тях. По тази причина не може да се превежда директна субсидия на общините за техните болници. Парите ще следват пациента в болницата, която той избере,какъвто е и основният принцип на здравната реформа, коментира министър Богоев.

Между първо и второ четене в парламента на проектозаконите за държавния бюджет и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 година ще бъдат внесени промени за финансирането на общинските болници. Сумата от 90 млн. лв., предвидени за общинските болници, която във внесения проектозакон е предвидена в бюджета на НЗОК, ще бъде прехвърлена в бюджета на Министерството на здравеопазването.За финансиране на болниците с държавно участие (университетски, национални центрове, областни болници) в проектобюджета на МЗ са предвидени 190 млн. лв. Така за заплащане на болничната помощ по клинични пътеки в бюджета на НЗОК се предвиждат 245 млн. лв., а чрез МЗ ще се изплатят 280 млн. лв.

Изравняването на сумите за финансиране на болниците чрез касата и министерството и дори по-големият дял на МЗ се наложи поради липсата на технологична готовност на НЗОК да разработи и остойности всички клинични пътеки. Но по-важна е стъпката напред в реформата, която се прави, тъй като всички болници, независимо от тяхната собственост, стават равнопоставени и заплащането – от МЗ и от НЗОК, е изцяло за дейност,подчерта министър Богоев.

Представителите на НСОРБ изразиха удовлетворението си от решението финансирането на общинските болници и през 2004 г. да продължи и чрез държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, защото това дава по-голяма гаранция и сигурност на общинските болници, отколкото ако им се заплаща само по клинични пътеки от НЗОК. Сдружението подкрепи и принципа да се заплаща за извършена дейност.

НЗОК ще финансира всички болници по универсална методика, по клинични пътеки с еднакви за всички болници цени, а МЗ ще осигури допълващото финансиране за болниците с държавно и общинско участие за дейностите, които не са включени в клинични пътеки, като за тях МЗ ще заплаща по “цена на диагноза”. Тези стойности ще бъдат диференцирани, като с тях ще се отчете спецификата на болниците (университетски, областни, общински), техническата им въоръженост и кадрови възможности. По този начин се въвежда диференциран подход към болниците.

В същото време за гарантиране на изпълнението на националната здравна политикаболници, които изпълняват социални функции, които са уникални и на практика нямат алтернатива – например в труднодостъпни райони, с лоша инфраструктура, и стратегически болници, болници с национално значение, високотехнологични и специализирани университетски болници - като “Пирогов” например, ще бъдат пряко подпомагани от държавата, съобщи министър Богоев. За целта в МЗ се създава се специален резервен фонд за подпомагане на болниците. Средствата от него ще бъдат предоставяни на принципа на национална програма и с тях ще се заплаща допълнително на болниците, извън единната ставка на определената цена за диагноза. Критериите кои болници ще бъдат подпомагани по този начин и механизмите за разпределяне на средствата ще бъдат изработени съвместно от експерти на МЗ и НСОРБ.

Плащанията за общинските болници ще бъдат директно от МЗ към лечебните заведения, а не чрез общинските бюджети, поясни министър Богоев. За целта до края на 2003 г. министърът на здравеопазването трябва да сключи договори с всички болници (с държавно и общинско участие) за финансирането им догодина. С договорите всички болници ще бъдат равнопоставени и ще има гаранции за двете страни, че 90-те млн. лв. ще отидат в общинските болници. Ако МЗ не успее в оставащото кратко време да сключи всички договори с общинските болници, те ще бъдат финансирани авансово, като им бъде преведена една дванадесета за месец януари, а след отчитане на броя преминали болни сумата ще бъде изравнена. Няма да допуснем прекъсване на финансирането и проблеми в системата, гарантира министър Богоев.

Ръководството на МЗ изрази притесненията си за технологичното време до края на годината, в която системата трябва да бъде подготвена за новия механизъм на заплащане. Предстои много сериозна работа, на практика за първи път се извършва такава дейност по цялостно остойностяване на медицинската дейност в болничната помощ, каза министър Славчо Богоев.

За да се въведе новият механизъм от 1 януари освен промените в двата проектозакона за бюджета, ще бъдат направени промени и в Закона за лечебните заведения.С тях ще се даде възможност държавата да поеме финансирането на общинските болници до преминаването на цялото заплащане на болничната помощ от НЗОК. Според сегашните разпоредби до поемането на заплащането изцяло от НЗОК общинските болници се финансират чрез общинските бюджети. Ще бъде разработена и нова наредба за определяне и регулиране на средствата за работна заплата в лечебните заведения.

За да се въведе и да бъде успешен новият начин на финансиране на болниците по заплащане за дейност, натрупаните от лечебните заведения задължения трябва да бъдат разплатени, заяви министър Богоев. МЗ има договорки с Министерството на финансите за покриване на задълженията на държавните болници, но изчистването на дълговете на общинските болници трябва да се реши от общинските съвети. Близо 50 млн. лв. са задълженията на общините за делегираните им държавни дейности, в които влиза и здравеопазването, но Министерството на финансите им дължи непреведена субсидия в размер на 39 млн. лв., така че дълговете също ще бъдат покрити, съобщи г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

Проведената среща постави началото и на обсъждане на дългосрочната политика за преструктуриране на болниците. Представителите на НСОРБ подкрепиха позицията на МЗ за необходимостта от преструктуриране на общинското здравеопазване и по-ефективното използване на наличните финансови ресурси. Промяната във финансирането през 2004 г. ще доведе до това преструктуриране, но то трябва да е подготвено, каза г-жа Гинка Чавдарова. Според заместник.-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев общинските болници, които не са натоварени достатъчно ефективно, могат да се преобразуват в диагностично-консултативни или медицински центрове, които по закон имат право да разкриват до 10 легла за 48-часово лечение. Така населението от региона не се лишава или ограничава от достъп до адекватна специализирана медицинска помощ. Г-жа Чавдарова представи вижданията на НСОРБ за преобразуване на болниците в хосписи, домове за възрастни хора и други. По искане на представителите на НСОРБ ръководството на МЗ се ангажира да оказва методическа помощ на местните власти за преструктуриране на лечебните заведения на тяхна територия.

С промяната на финансирането за заплащане за дейност и със съвместните действия на всички институции няма да се стигне до фалити на общински болници, бе общият извод от срещата между ръководството на МЗ и НСОРБ.

Сподели в: