Върни се горе

В четвъртък, 29 март, от 10.00 ч., в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе среща между ръководствата на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция по туризъм към МС.


На нея ще бъде обсъдена готовността за успешно провеждане на туристическия сезон лято 2007, както и осигуряването на адекватна своевременна и качествена медицинска помощ и реда за нейното оказване на гражданите от страни-членки на ЕС, пребиваващи временно като туристи в България, и на граждани от трети страни.

Решение за провеждането на тази среща бе взето на състоялата се на 16 март в Бургас работна среща по проблемите на туристическия сезон, която бе организира от Държавната агенция по туризъм. В нея участваха представители на МЗ, ДАТ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, на туристическия и хотелиерския бизнес, кметове.

Предстоящите в четвъртък разговори ще са продължение на започналата дискусия за необходимите промени в нормативната уредба и практиката на медицинското обслужване на гражданите от ЕС с оглед изпълнение на ангажиментите на България като страна-членка на Общността.

След приключване на срещата – около 13.00 часа, участниците в нея ще дадат изявления за представителите на медиите.

Сподели в: