Върни се горе

На 23 и 24 април (сряда и четвъртък) по покана на Министерството на здравеопазването в София ще се проведе пролетното заседание на Съвместния медицински комитет към Старшия комитет по гражданско и аварийно планиране за управление при извънредни ситуации на НАТО.

Съвместният медицински комитет (Joint Medical Committee – JMC) е смесен военно-граждански комитет под егидата на Старшия комитет по гражданско и аварийно планиране за управление при извънредни ситуации (Senior Civil Emergency Planning Committee – SCEPC) към НАТО. Той осъществява международна координация на гражданското и военното медицинско планиране. Цялостната му задача е да следи оптималното използване на ограничените медицински ресурси на Алианса и да има винаги готовност да разширява основните медицински и здравни услуги при всички видове извънредни ситуации.

Съвместният медицински комитет осигурява граждански експерти в различни медицински дисциплини, които да съдействат при оперативното планиране или планирането в отговор на кризи. Той осигурява първични медицински консултации на Северноатлантическия съвет (North Atlantic Council – NAC), чрез Старшия комитет по гражданско и аварийно планиране за управление при извънредни ситуации (SCEPC) по време на кризи.

Поканата за провеждането на пролетното заседание през 2008 г. в България е отправена лично от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски по време на посещението в София на делегация от НАТО през юли 2007 г. Поканата е приета по време на Пленарното заседание на Комитета в Брюксел през октомври 2007 г.

В пленарното заседание ще вземат участие представители от 28 държави – със статут на пълноправни и асоциирани страни-членки към Организацията на Северноатлантическия договор, представители на различни международни организации – СЗО, Международна агенция за атомна енергия, Главна дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите” към Европейската комисия и др.

От страна на България в заседанието на Съвместния медицински комитет ще участват представители на Министерството на здравеопазването. Като гости са поканени и представители на министерствата на външните работи, отбраната, държавната политика при бедствия и аварии и други институции.

Сподели в: