Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе открито заседание в четвъртък, 7 октомври, от 14.30 ч. в залата на Министерството на здравеопазването на бул. “Стамболийски” 39.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Сподели в: