Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе открито заседание утре, вторник, 13 ноември, от 14.00 часа в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

В приложения файл са посочени лекарствените продукти, които ще бъдат обсъждани на заседанието на Комисията по позитивния лекарствен списък във вторник.

Сподели в: