Върни се горе

В четвъртък, 1 септември, от 15.30 ч. Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе редовно заседание в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

На заседанието ще бъдат разгледани заявленията за включване в актуализирания Позитивен лекарствен списък за 2006 г. лекарствени продукти за трансплантирани болни, антиретровирусни продукти и продукти за лечение на безплодие.

В работата на комисията ще вземат участие експерти по репродуктивно здраве, които са излъчени от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърден с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието. Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решението става на закрито заседание.

Комисията трябва да приключи своята работа до 30 октомври, когато трябва да внесе актуализирания позитивен лекарствен списък за 2006 г. за утвърждаване от министъра на здравеопазването. След това документът предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Сподели в: