Върни се горе

В Министерството на здравеопазването се състоя среща между представители на Комисията по позитивния лекарствен списък и Сдружението на българските фармацевтични производители. От страна на Комисията в нея взеха участие доц. Йорданка Узунова - председател на Комисията, д-р Нина Ръсина – член, и г-жа Юлия Ганчева - технически секретар.

На срещата бяха разяснени конкретни въпроси, свързани с процедурата по подаване на  заявленията и документите за включване  на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък. Подробно бяха обсъдени и  изискванията, които се отнасят до обема и съдържанието на документацията.

Комисията по позитивния лекарствен списък започна приемането на заявления от 11 август 2008 г. Документите за включване в позитивния лекарствен списък се приемат всеки делничен ден от 9.30 до 17.00 часа в Звеното за административно обслужване в Министерството на здравеопазването. Комисията е създадена към Министерския съвет, който утвърждава състава й по предложение на министъра на здравеопазването. Тя разглежда и взема решение по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на Република България. Този списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са необходими за покриване на здравните потребности на населението и се заплащат с публични средства - от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Сподели в: