Върни се горе

Комисията по позитивен лекарствен списък започва приемане на заявления от 11 август 2008г. Документите за включване в позитивния лекарствен списък ще се приемат от понеделник до петък от 9.30 до 17.00 часа в Звеното за административно обслужване в Министерството на здравеопазването.

Комисията по позитивния лекарствен списък е към Минитерски съвет и и той утвърждава състава й по предложение на министъра на здравеопазването. Комисията разглежда и взема решение по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на Република България. Този списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които са необходими за покриване на здравните потребности на населението и се заплащат с публични средства - от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

Законът за лекарствени продукти в хуманната медицина разпорежда членовете на Комисията по позитивния лекарствен списък да са с мандат от 4 години, като на всеки 2 години една втора от състава й се обновява.

Законът регламентира, че Комисията по позитивния лекарствен списък включва равен брой представители на 6 институции - Министерството на здравеопазването,  Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Членовете на комисията могат да бъдат медицински специалисти, юристи и икономисти с научни постижения и/или практически опит в областта на лекарствените продукти и в съответните сфери на приложението им.

Председател на Комисията по позитивния лекарствен списък е проф. д-р Йорданка Узунова (от квотата на МЗ). Тя е член на Академичния съвет на Медицинския университет, София и на неговата Комисия по науката. Член е на досегашната Комисия по позитивния лекарствен списък. Проф. Узунова завежда Андрологичния сектор в Катедрата по урология към Медицински университет, София, и е член на Световното, Европейското и Българското урологични дружества. Тя е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт и по икономика на здравеопазването.

Членове на комисията са д-р Нина Ръсина (МЗ), началник отдел «Лекарствена политика» в МЗ; магистър-фармацевт Йорданка Вълчева (НЗОК), директор на дирекция «Лекарства» в НЗОК; д-р Пламен Попиванов (НЗОК), директо началник на отделение по костни и метаболитни заболявания на УМБАЛ „Александровска”, доц. д-р Иванка Атанасова (ИАЛ), директор на дирекция «Разрешаване за употреба на лекарствени продукти» в Изпълнителната агенция по лекарствата, Димитър Димитров (ИАЛ), магистър-фармацевт с над 10 годишен опит по специалността, д-р Димитър Петров (БЛС), съветник по Националния рамков договор към БЛС, д-р Йордан Тумбев (БЛС), член на Управителния съвет на БЛС, д-р Милко Басарков (БЗС), заместник-председател на БЗС и председател на постоянната Комисия по стоматологични и потребителски продукти, Иван Пенев (МТСП), главен секретар на Министерство на труда и социалната политика, проф. Иван Миланов (МТСП), изпълнителен директор на Университетска болница „Свети Наум”, д-р Николай Шарков (БЗС), председател на УС на БЗС.

Сподели в: