Върни се горе

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата разпореди блокиране и изтегляне от лекарствоснабдителната мрежа на страната на обявения за хранителна добавка продукт Ли Да ДайДайХуа, капсули Х 30 бр. Заповедта за блокиране и изтегляне е на основание Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Продуктът е производство на Kunming Dali Indystry & Trade CO, Ltd – Китай, с вносител фирма „Прогнозис” ЕООД и търговци на едро фирмите „Либра” и „Стинг”.

Установено е несъответствие с изискванията, отнасящи се до първа степен, т. 2 от  класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти – фалшив лекарствен продукт.

С Аналитични протоколи на ИАЛ за извършен анализ е установено, че продуктът Ли Да ДайДайХуа, капс. Х 30 бр., съдържа активно лекарствено вещество Sibutraminе в количество многократно надвишаващо количеството в разрешените за употреба в страната лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание” Reduktil и Lindaxa.

Хранителната добавка Лида ДайДайХуа, капс. Х 30 бр. представлява „фалшив лекарствен продукт” съгласно определението за фалшив лекарствен продукт на Световната здравна организация и § 1. от Наредба № 9 от 23 април 2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност.

ИАЛ е уведомила Главния държавен здравен инспектор и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в страната за осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта и предприемане на последващи мерки.

Гражданите, закупили продукта Ли Да ДайДайХуа, капс. Х 30 бр., трябва незабавно да преустановят употребата му, тъй като употребата на този продукт представлява сериозна заплаха за тяхното здраве. Sibutramine e активното вещество на лекарственитe продукти Reductil и Lindaxa, които се изписват по лекарско предписание и имат специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба и изява на множество нежелани лекарствени реакции.

ИАЛ за пореден път предупреждава, че на хранителни добавки не могат да бъдат приписвани свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства.

Сподели в: