Върни се горе

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата разпореди в срок до 24 часа блокиране и изтегляне от лекарствоснабдителната мрежа на страната на всички партиди от лекарствените продукти Viracept powd.50mg/g - 144g, Viracept tabl.250mg и Viracept tabl.film-coated 250mg.

Лекарствените продукти са производство на Roche Registration Limited. Установено е несъответствие с изискванията за качество, отнасящо се до първа степен на риска, поради замърсяване с вредно вещество в хода на производствения процес.

ИАЛ разпореди на ТП «Рош България» и търговците на едро в срок от 5 работни дни да изтеглят всички партиди от трите лекарствени продукта - Viracept powd.50mg/g - 144g, Viracept tabl.250mg и Viracept tabl.film-coated 250mg, поради несъответствие с изискванията за качество.

ИАЛ уведоми Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и Регионалните центрове по здравеопазване в страната за осъществяване на контрол по изпълнение на заповедта.

Заповедта за блокиране и изтегляне на трите лекарствени продукта е на основание Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съобщение на Испанската агенция по лекарствата и на Европейската агенция по лекарствата.

Сподели в: