Върни се горе

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков се срещна с общопрактикуващите лекари и фармацевти от община Сливница, които ще работят в условията на електронно здравеопазване. В рамките на следващия месец 1000 жители на град Сливница и с. Алдомировци, предимно хронично болни, ще получат своите електронни здравни карти.


original sizeРазработването на електронните здравни карти е в изпълнение на пилотен проект на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, който се реализира от водещите в тази област компании ICW, Cisco и Контракс. Пилотният проект стартира през месец февруари 2007 г. и ще приключи до края на годината.

Електронните здравни карти имат чип с микропроцесор, на който са записани данните на пациента, номер на картата и сертификат за сигурност (подобие на електронния подпис). Чрез картите автоматично ще се проверява здравноосигурителният статус на пациента и принадлежността му към списъка на лекуващия лекар. Ще се съхранява и информация за електронните рецепти, с които ще се предписват лекарствата, заплащани напълно или частично от НЗОК.

В момента системата се тества. Едновременно с това лекарите и фармацевтите се обучават как да работят с електронните рецепти. През септември ще започне действителното използване на картите и ще стартира на практика издаването на първите за България електронни рецепти. Чрез тях НЗОК ще може автоматизирано да прави справки за отпуснатите медикаменти и изразходваните за тях средства, както и за заболеваемостта сред обхванатите пациенти.

За първите шест месеца от изпълнението на проекта е изградена изцяло инфраструктурата и са разработени специфичните за България софтуерни продукти. Лекарските практики и аптеки, участници в проекта, са оборудвани с компютри, комуникационни устройства и интернет. Здравните специалисти и фармацевтите в Сливница, както и експертите в НЗОК, са свързани помежду си чрез надеждна и защитена мрежа, използвана само за нуждите на проекта. Мрежовите комуникационни устройства, защитните стени (firewall) и базирани на IP телефонни комуникации са съобразени със спецификата на българската здравна система. Използваните програмни средства дават възможност за интеграция между системата и разнообразните софтуерни пакети, с които общопрактикуващите лекари и фармацевтите са свикнали да работят.

Сподели в: