Върни се горе

В Министерството на здравеопазването бе проведена консултативна среща за обсъждане на темите от Работния план за 2009г. по Втора програма на Общността за действие в областта на здравето (2008-2013г.) До края на септември тази година страните-членки на Европейската общност могат да направят своите предложения за включване в програмата.

В срещата взеха участие експерти от Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по опазване на общественото здраве.

В 5-годишния период на изпълнение на Програмата на Общността за действие в областта на здравето са заделени общо 321 млн. евро за изпълнението на проекти. Всяка година Европейската комисия приема основни планове с основни области, по които се кандидатства с проекти. Реализация на проекти по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, висши учебни заведения, фирми от 27-те страни-членки на ЕС, страните от Европейската икономическа зона и Европейската зона за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), а само като подизпълнители или като сътрудничещи партньори - от Хърватия, Бившата Югославска република Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, Алжир, Армения, Азебрайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис, Украйна.

Основните цели на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве са да се подобри информацията и знанието за дейностите, извършвани в тази област; да се повиши способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето и да се подобри превенцията на заболяванията.

Планът за действие определя 3 приоритетни области. Това са подобряване здравната сигурност на гражданите; подобряване на общественото здраве, включително намаляване на неравенствата в здравеопазването; създаване и разпространение на здравна информация и знание.

Сподели в: