Върни се горе

Експертна група от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националната експертна лекарска комисия ще изготви промени в законодателната и цялостната нормативна уредба, регламентираща медицинската експертиза на работоспособността. Проектът ще бъда готов до 1 месец.

За това се договориха на проведената днес, 8 юни, среща министрите на труда и социалната политика Емилия Масларова и на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

На срещата бяха обсъдени проблемите на медицинската експертиза на работоспособността и възможностите за подобряване ефективността на действие на системата на ТЕЛК. В дискусията участваха и председателят на Националния осигурителен институт Йордан Христосков, директорът на Националната експертна лекарска комисия д-р Кънчо Райчев, Гергана Дрянска, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, експерти от МТСП, МЗ, НОИ, АСП.

С подготвяните промени системата за медицинска експертиза на работоспособността у нас ще се приведе в съответствие с европейските норми и практика. Целта е да се облекчи и подобри достъпът на нуждаещите се до нея. За това ще се прецизира редът за освидетелстване и обхватът на групите хора, подлежащи на оценка на работоспособността. По този начин ще се съкратят и сроковете за издаване на експертните решения на преминалите през ТЕЛК и НЕЛК хора.

Необходимо е максимално бързо да се усъвършенства законодателството, като медицинската експертиза обхване само хората в трудоспособна възраст, подчерта по време на срещата министър Масларова. Натискът върху системата е основно заради законодателството – въпреки, че увеличихме броя на ТЕЛК-овете, и те, и НЕЛК изнемогват, заяви министър Гайдарски. В момента нормативната уредба у нас, за разлика от законодателството във всички европейски страни, включва в обхвата на медицинската експертиза децата и пенсионерите, които на практика са извън трудоспособна възраст.

Министрите Масларова и Гайдарски и всички участници в срещата се обединиха около няколко основни принципи за същностни промени в медицинската експертиза. Подготвяните законодателни промени ще дефинират в обхвата на ТЕЛК само хората в трудоспособна възраст – от 15 до 65 г. За тях ще се определя степен на работоспособност (а не степен на неработоспособност, както е сега) и условията, при които те могат да продължат да се трудят.

За децата до 15 г. ще се въведе нов механизъм за оценка. Критериите за нея ще отчитат по-точно спецификата на детските заболявания и вродени увреждания, както и възможностите на специфичните медицински специалности в областта на педиатрията. Едновременно с това ще бъдат разработени различни социални програми за тяхната социална адаптация и подпомагане.

Третата група са хората над 65-годишна възраст. След промените те също ще престанат да бъдат насочвани към ТЕЛК за получаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност, тъй като вече са в нетрудоспособна възраст. За тях също ще бъдат подготвени съответни социални програми. В момента възрастните хора са основният контингент на ТЕЛК. От 260 000 освидетелствани в ТЕЛК през 2006 г. близо 65% са хора над 65-годишна възраст.

Тази основна промяна ще бъде направена с изменение на Закона за здравето. Предложенията на междуведомствената експертна група ще обхванат обаче и другите закони, които в момента дават права за ползване на различни преференции на базата на експертно решение на ТЕЛК. Това са Кодексът за социално осигуряване, данъчни закони (за общия доход, данък сгради, данък добавена стойност, патентния данък), законите за митниците, за движение по пътищата, за висшето образование, за социалното подпомагане, наредбите за ползването на мобилните телефони.

Предложенията за законодателни промени ще бъдат обсъдени и в новосъздадения Национален съвет по медицинска експертиза. Правителственото постановление за устройството и дейността му е обнародвано в „Държавен вестник” днес, 8 юни.

Сподели в: