Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Регионалните центрове по здравеопазването ще предприемат мерки за установяване на допуснати нарушения на законовите изисквания, както и за налагане на административни наказания. Това заявява министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в писмо, изпратено днес, 11 април, до директорите на всички болници с държавно и държавно-общинско участие (университетски, специализирани, областни, ведомствени). Писмото е във връзка със зачестили случаи, при които лечебните заведения за болнична помощ задължават пациентите да заплащат за избор на екип при хоспитализация.

С писмото се напомня, че всички здравноосигурени лица в Република България имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване българските граждани имат право на достъп и до медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето, които се субсидират от бюджета на Министерството на здравеопазването. Достъпът на гражданите до тази медицинска помощ е напълно безплатен. Единственото задължение за гражданите е да заплащат потребителска такса в случаите по чл. 37 от Закона за здравното осигуряване.

Въведената практика в лечебните заведения за болнична помощ да задължават пациентите при постъпването да избират лекуващ екип и да заплащат за това, представлява нарушение на чл. 81 от Закона за здравето и Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление №119 от 2006 г. на Министерския съвет, се казва в писмото на МЗ до директорите на болниците. Принуждаването на пациентите при постъпване в болница да избират лекуващ екип е нарушение на конституционното право на гражданите на достъпна медицинска помощ.

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ пациентите имат право да ползват и да заплащат допълнителни услуги, само ако те са ги поискали изрично, се подчертава в подписаното от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски писмо.

Освен това лечебното заведение е длъжно да организира лечебния процес по начин, който гарантира равенството на всички пациенти в лечебното заведение. Порочна е практиката, при която определени лекари да работят само с пациенти, заплатили за избор на екип, е позицията на министър Гайдарски.

Заетостта на лекарите и лекуващите екипи следва да е организирана по начин, който гарантира, че всички пациенти имат достъп до всички лекари или екипи, независимо дали са заплатили за избор на екип. Отговорността за организацията на работа в лечебното заведение и съответните му структури, както и за гарантиране правата на пациентите, се носи както от ръководителя на болницата, така и от началниците на съответните клиники и отделения, напомня в писмото министърът на здравеопазването.

Налице е законово основание за налагане на наказание на всяко лечебно заведение, което със своите действия затруднява или нарушава правото на пациентите на достъпна медицинска помощ. Законът за здравето предвижда налагане на имуществена санкция на юридическите лица в размер до 5000 лв. при нарушение на законовите изисквания. Министерството на здравеопазването и Регионалните центрове по здравеопазването ще предприемат мерки за установяване на допуснати нарушения на законовите изисквания, както и за налагане на административни наказания.

Сподели в: