Върни се горе

Във връзка с направени днес изказвания относно заплащането на медицинския персонал в детските градини и ясли и колективното подаване на молби за напускане от медицинските сестри към тях в няколко района в София, Министерството на здравеопазването за пореден път заявява, че тези структури са общински и се финансират от общинските бюджети, чрез Министерство на финансите.

Заплатите на медицинските сестри в детските ясли и градини не се осигуряват от МЗ. Министерството на здравеопазването изпълни поетия ангажимент за повишаване на възнагражденията на медицинските сестри и други специалисти, работещи в лечебните заведения на бюджетна издръжка към него, включително и домовете за медико-социални грижи за деца.

Министерството на здравеопазването увеличи с 20%, считано от 1 януари 2008 г., работните заплати на професионалистите по здравни грижи в лечебните заведения на бюджетно финансиране от МЗ. За това увеличение МЗ предвиди в рамките на бюджет 2008 г. близо 6,2 млн. лв. В рамките на бюджета за миналата година бяха направени две увеличения на работните заплати на професионалистите по здравни грижи в тези структури – с 20% през месец януари и с 10% през юли месец миналата година.

Сподели в: