Върни се горе

gl original sizeПрограма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, е първата програма с донорски средства, с която ще се реализират дейности в цялата страна.

Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза – България одобри на работно заседание днес лечебните заведения в 28-те  общини-областни центрове, които ще излъчат кандидати за 28 мениджъри по туберкулоза и  56 медицински сестри за проследяване в продължителната фаза на лечение на пациентите с туберкулоза. Това съобщи днес д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Тя съобщи, че избраните лечебни заведения са оторизирани да извършват лечение, превенция и контрол на туберкулозата. В рамките на програмата ще им бъдат предоставени автомобили за нуждите на пациентите, а лабораториите ще бъдат снабдени с допълнителна апаратура, там където е необходимо, уточни д-р Върлева. Тя добави, че предстои обучение на персонала, а 28-те региона ще бъдат свързани с информационна система.


Избраните лечебни заведения включват:
• 6 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести – в Бургас, Габрово, Троян, Перник, Пловдив и Сливен
• 13 областни диспансери по пневмо-фтизиатрични заболявания – в Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Пазарджик, Русе, Смолян, София град, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен
• 9 областни многопрофилни болници за активно лечение – във Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол

Областните мениджъри по туберкулоза ще осъществяват координационни дейности на регионално ниво между всички институции и организации, ангажирани с контрола на туберкулозата, ще следят за провеждането на адекватно и непрекъснато лечение на болните в областта в съответствие с утвърдените медицински стандарти и процедури по стратегията на СЗО за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата (DOTS), ще отговарят за събирането и предоставянето на епидемиологична информация, поддържането на областна информационна система и анализа на нуждите на лечебните заведения от доставка на лекарства и оборудване.

Откриването на нови пациенти с туберкулоза, насочването им към подходящите медицински структури, проследяване и документиране на лечението, провеждане на обучения на пациентите и контактните им лица за естеството на заболяването и необходимостта от непрекъснато и продължително лечение са сред основните задължения на 56-те медицински сестри.
 
Членовете на НКК одобриха и 17 общини-областни центрове, в които да стартират дейностите сред уязвими групи по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за периода 2008-2010 г.

За подобряване на откриването на случаи на туберкулоза и успеха от лечението сред ромска общност ще се работи в 13 общини – София, Пловдив, Монтана, Видин, Сливен, Враца, Бургас, Кюстендил, Хасково, Стара Загора, Добрич, Варна и Пазарджик.

Дейностите по ограничаване на разпространението на заболяването сред лицата, употребяващи наркотици, ще се реализират в 10 общини – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград и Русе.

В София град ще се работи по отношение на бежанците и лицата, търсещи закрила, а за ограничаване разпространението на туберкулоза сред децата на улицата ще стартират дейности в София град и в Пловдив.

1 original size 

При изпълнението на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за периода ноември 2007 – май 2008 г. и в съответствие с препоръките на СЗО са разработени проекти на медицински стандарти за изграждане на йерархична структура на лабораторната мрежа в България, на национално ръководство за събиране, съхранение и анализ на епидемиологичните данни в единна национална информационна система по туберкулоза, както на и национални ръководства и оперативни процедури за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата.

Като напредък в реализирането на Програмата за контрол на туберкулоза могат да бъдат подчертани следните резултати:

• Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ успешно издържа тест за изследване на лекарствената чувствителност на туберкулоза и беше сертифицирана от Супранационалната лаборатория в Рим
• Проведено е панелно изпитване за качеството на микроскопската диагностика на туберкулозата и сертифициране на регионалните лаборатории
• Регулярно се провежда скрининг за туберкулоза на всички новопостъпили лица, лишени от свобода
• Обучени са 15 пневмофтизиатри за предоставяне на доброволно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ
• Подготвени са работни документи за стартиране на процедура за подбор на неправителствени организации – под-получатели по Програмата
• Стартирани са процедурите за доставки на консумативи и услуги за под-изпълнителите по Програмата

На работното си заседание днес Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза одобри и предложение за проект „Укрепване на Националната програма за туберкулоза в България”, с който страната ни да кандидатства пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за финансиране на дейности за периода 2010-2014 г.

Основната цел на предложението е да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез прилагане на висококачествени диагностика и лечение на туберкулозата и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза. Стратегиите, заложени в проекта, са насочени към намаляване нивото на заболеваемостта от туберкулоза в България от 39.1/100,000 през 2006 г. дo 27/100,000 през 2014 г., и висококачествена диагностика и лечение на всички пациенти с мултирезистентна туберкулоза.

Специфичните области на предоставяне на услуги и дейности са обособени в и подчинени на 5 оперативни цели:
Оперативна цел 1: Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма по туберкулоза
Оперативна цел 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България
Оперативна цел 3: Намаляване на разпространението на туберкулозата в затворите в България
Оперативна цел 4: Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост
Оперативна цел 5: Разширяване на обхвата на ромска общност с ефикасни грижи за туберкулоза.

Средствата, за които страната ни кандидатства пред Глобалния фонд по проекта „Укрепване на Националната програма за туберкулоза в България”, възлизат на 10.5 млн. Евро.

Епидемиологични данни за туберкулозата

Според окончателните данни на Националния център за здравна информация през 2007 година са регистрирани 2 839 нови болни с туберкулоза, от тях мъжете са 1 818, а жените – 1 021.

Децата с туберкулоза от 0 до 17 години са 295.

Заболеваемостта е 37.1 на 100 000 население.

Областите със заболеваемост над средната за страната са: Кюстендил – 76.7, Видин – 72.1, Враца – 64.1, Перник – 58.9, Габрово – 56 на 100 000 население.

През 2007 г. по данни на РИОКОЗ с химиопрофилактика за туберкулоза са обхванати 3 309 показани лица: 2 417 контактни на болни с белодробна туберкулоза и 892 деца от 0 до 17 години с положителен тест на Манту.

За сравнение през 2006 година са били регистрирани 3 011 нови болни с туберкулоза, децата от 0 до 17 години с туберкулоза са били 286, а заболеваемостта е била 39.1 на 100 000 население.

Страната ни се намира на междинно ниво в сравнение с високата заболеваемост в страните от Източна Европа и Централна Азия и ниското разпространение на заболяването в Европейския съюз.

• През 2006 г. в Европейския регион на СЗО (53 страни) са били регистрирани 422 830 болни с туберкулоза, което представлява 48 случаи на 100 000 население.
• В 27-те страни от Европейския съюз са били регистрирани 89 032 случаи със средна честота 17 на 100 000, като най-висока е в Румъния – 127 на 100 000, а в Балтийските републики варира между 34 и 75 на 100 000.
• В 12-те страни от бившия Съветски съюз през посочения период са били регистрирани общо 306 887 случаи с туберкулоза, с честота 110 на 100 000.

Сподели в: