Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновената Първа клинична база на Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” в Плевен. Болницата е най-старата лечебница у нас, създадена през 1865 г. В момента тя е най-голямото лечебно заведение в Северна България и разполага с 1036 легла, 430 лекари, 860 специалисти по здравни грижи и 360 санитари. В нея годишно се лекуват над 40 000 пациенти, като една четвърт от тях са от други области на страната.

Министър Евгений Желев поздрави ръководството на Университетската болница за направеното и отбеляза, че това е единственото лечебно заведение, което е успяло за толкова кратък срок да реализира мащабен енергоспестяващ проект, в който министерството е инвестирало 1,5 млн. лв.  Извършени са подмяна на фасадна дограма, термосаниране, подмяна на радиатори, ремонти на покриви. Благодарение на това въпреки намаленото топлоподаване по време на газовата криза в помещенията на болницата е поддържана температура от 22-24 градуса.  Средствата, които лечебното заведение ще спестява благодарение на реализирания енергиен проект възлизат на 250 000 лв. годишно, посочи министър Евгений Желев. Той уточни, че освободените парични ресурси могат да бъдат използвани за други полезни дейности на лечебното заведение, включително за инвестиции  в апаратура и за подобряване заплащането на персонала.

На брифинг за журналисти министърът на здравеопазването информира, че само за периода 2006-2008 г. здравното министерство е инвестирало 8,648 млн.лв. за подобряване на условията в Университетската болница в Плевен. Средствата са изразходвани в реновиране на здравния фонд и в обновяване на апаратурата. “Парите трябва да се дават там, където се управлява добре”, подчерта министър Желев и поздрави ръководството на болницата  и  нейния  директор доц.  д-р Васил Тодоров за постигнатите резултати.

Само през 2008 г. Министерството на здравеопазването е осигурило инвестиции в сектора в размер на 190 млн. лева като за последните две години те възлизат общо на около 350 млн. лв., изтъкна министър Желев. От началото на този управленски мандат инвестициите в здравеопазването са около 500 милиона лв. Министър Желев уточни, че през следващите три години в здравеопазването ще бъдат инвестирани около 150 млн. лева, осигурени от европейските фондове. 40 млн. лева от тях ще бъдат инвестирани в областта на онкологията, в подобряване на апаратурата, диагностиката и др. Останалите 110 млн. лв. ще бъдат насочени към областните, университетските болници и националните центрове, защото те са гръбнакът на здравеопазването и покриват най-тежките случаи в страната, уточни д-р Евгений Желев.

Министър Желев съобщи, че Университетската  болница в Плевен ще получи допълнителни средства за нови 12 апарата за хемодиализа. Ще бъде подновен и автомобилният парк на Регионалния Център за спешна медицинска помощ и ще бъде осигурена нова рентгенова апаратура. Д-р Желев обяви, че Университетската болница е една от първите, които ще имат възможност да кандидатстват с проект за финансиране по оперативна програма на ЕС. Проектът на екипа на болницата е почти готов и министерството се ангажира да окаже необходимата помощ, каза д-р Желев.

До два месеца новата национална здравна карта на страната ще бъде готова. С нея ще се даде възможност на общинските центрове и болници да кандидатстват по европейски програми за финансиране, тъй като Европейският съюз и Европейската комисия поставят това като условие, обяви министърът на здравеопазването. В момента има такава действаща карта, но е необходимо да бъде изготвена нова, уточни д-р Желев. Той обяви, че след проведена работна среща с ръководството на Университетската болница в Плевен с участието и на кмета на Долна Митрополия, е решено в Долна Митрополия да бъде създаден Център за спешна медицинска помощ, тъй като  общината е с голяма територия и е целесъобразно да има такъв спешен център, облекчаващ работата на ЦСМП в Плевен. Центърът ще бъде достатъчно обезпечен, тъй като ще разполага с шест щатни бройки, с линейки и апаратура. “Трябва да си даваме сметка какви са демографските показатели и какви нужди имат хората”, посочи д-р Желев. Министър Евгений Желев поясни също, че е възможно Министерството на здравеопазването да финансира проект за енергийно саниране и на Втора Клинична база към Университетската болница в Плевен, ако тя премине на подчинение на министерството. В тази връзка предстоят разговори с министъра на образованието и науката Даниел Вълчев и ректора на Медицинския университет в Плевен проф. Григор Горчев, тъй като сега тази база е на подчинение на висшето училище, поясни д-р Евгений Желев.

С ръководството на Университетската болница-Плевен  е обсъдено и бъдещето на мащабна изоставена недостроена от години сграда, планирана за АГ-клиника. Ръководството на болницата трябва да я обособи като обособена част, да я предостави на Министерството на здравеопазването за одобрение, след което тя ще бъде обявена на търг за продажба. Парите от продажбата на сградата ще бъдат вложени в апаратура, уточни министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

На тържественото откриване на обновената Първа клинична база на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” в гр. Плевен присъстваха и народните представители от Коалиция за България Румен Петков и Васил Антонов, областният управител на Плевен Цветко Цветков.

Сподели в: