Върни се горе

Общественият съвет на Център “Фонд за лечение на деца” отпусна 120 000 лв. за лечение на 4 деца на възраст от 4 до 15 години. Това реши на свое заседание Общественият съвет на Център “Фонд за лечение на деца”, на което бяха обсъдени и одобрени молбите за отпускане на средства от фонда за лечение на децата в чужбина.

Две от децата са с отоларингологични заболявания и ще заминат за лечение във водещи клиники в Австрия и Германия. Другите две деца се нуждаят от костномозъчна трансплантация, която ще се осъществи в България. Търсенето на донор в Световната донорска банка ще се заплати от Център „Фонд за лечение на деца”.

От началото на годината досега Общественият съвет на фонда е разгледал и одобрил лечението на 35 деца. За лечението им са отпуснати средства на стойност 900 000 лв.

Фондът започна дейността си през 2005 г. с 5 млн. лв., предоставени от държавния бюджет. Център „Фонд за лечение на деца” набира дарителски суми. Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната по сметка на Българска народна банка.

Дарителската сметка  на Център “Фонд за лечение на деца” в Българска народна банка е:

Българска народна банка - Централно управление
Банков код: 6619661-1
Банкова сметка: 3000128907
БИН: 730201000-1

Сподели в: