Върни се горе

Български екип за спешна медицинска помощ зае първо място по майсторско кормуване на линейки в Третото международно рали – състезание, което се проведе в рамките на петия Международен конгрес за спешни медицински служби. Той се състоя от 22 до 26 октомври в Анкара, Турция.

В международното състезание в Анкара участваха 23 турски и 5 чуждестранни екипи за спешна медицинска помощ. Екипът, който представи нашата страна (лекар, медицинска сестра и шофьор), е от Филиала за спешна медицинска помощ – Ботевград, София-област.
 
Ралито се проведе в шест отделни етапа, като се оценяват няколко показателя - намиране на адрес с помощта на карта, спешна медицинска помощ на болен или пострадал, едновременна спешна медицинска помощ на много ранени и майсторско кормуване на линейка.
 
Конгресът за спешни медицински служби и третото рали за линейки се провежда под патронажа на Министерството на здравеопазването на Турция, а негов домакин е Департаментът по обществено здраве в Анкара. В българската делегация, която взе участие в него, са включени експерти от МЗ и Центъра за спешна медицинска помощ – София-област, и се води от главния секретар на МЗ доц. Красимир Гигов.
 
На конгреса са обсъдени въпроси във връзка с извънболничната спешна медицинска помощ, връзките между службите за спешна медицинска помощ и звената за интензивна помощ в болниците, развитието на службите за спешна помощ в света (телефон 112), обучението на парамедици, управлението на качеството и обучение на службите по спешна медицина и други проблеми. Обменен бе опит по взаимодействие между институциите при бедствени и аварийни ситуации от здравна гледна точка, обучение на медицинските специалистки за работа при бедствия,  организация на спасителните действия.
 
Българската делегация представи организацията на здравната система у нас във връзка с бедствени и извънредни ситуации. Обсъдени бяха и по-нататъшното сътрудничество и съвместна дейност между службите за спешна медицина от региона.

Сподели в: