Върни се горе

Във вторник, 27 ноември, от 13.00 ч., ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена във връзка с приключването й. Заключителният семинар ще се проведе в зала „Рила” на хотел „Шератон”.

В конференцията ще участват представители на Министерството на здравеопазването, посолството на Конфедерация Швейцария, Агенцията за опазване на общественото здраве във Великобритания, директори на лечебни заведения от страната, български и швейцарски експерти, участвали в реализирането на програмата,.

В рамките на нейното изпълнение Българо-швейцарската програма за болнична хигиена (2000-2007 г.) успешно реализира национална програма в областта на превенцията и контрола на свързаните с медицинското обслужване инфекции. В рамките на програмата са реализирани различни проекти на обща стойност 5 млн. швейцарски франка.
 
По време на семинара ще бъдат оповестени резултатите от изпълнението на програмата. Ще бъдат дискутирани индикаторите и критериите за изпълнение на националните системи за превенция и контрол на свързани с медицинското обслужване инфекции. Ще бъдат обявени резултатите от Националното проучване на болестността от нозокомиални инфекции през 2006 г. Участниците в срещата ще бъдат запознати с резултатите, реализирани при изпълнението на програмата, по отношение надзора на антимикробната резистентност и рационалната антибиотична употреба в България. Ще бъде представен и опитът на моделните болници, включени в програмата.

Сподели в: