Върни се горе

На 10 и 11 юни в Ню Йорк се провежда среща на високо равнище на Генералната асамблея на ООН за ХИВ/СПИН. В работата на високия форум са поканени да участват делегации на 119 страни.

Делегацията на Република България се ръководи от министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Основният акцент на срещата на високо равнище в Ню Йорк е изпълнението на Декларацията за ангажираност по проблемите на ХИВ/СПИН от 2001 г. и Политическата декларация за ХИВ/СПИН от 2006 г. и готовността на страните за активни дейности на лидерско ниво за овладяване на епидемията. Специален доклад на генералния секретар на ООН г-н Бан Ки-Моон обобщава данните от 147 национални доклада, сред които и на българската страна.

През първия ден на пленарната сесия министър Евгений Желев ще направи изказване, с което ще запознае участниците с постиженията на България в борбата срещу СПИН.

По данни на Програмата на ООН по ХИВ/СПИН броят на хората, живеещи с ХИВ, е 33,2 милиона. През 2007 г. са инфектирани нови 2,5 милиона, а 2,1 милиона са починали, от които 330 хиляди са деца.

Сред основните отговорности, които ще бъдат разисквани на срещата, са осигуряването на универсален достъп до услуги по превенция, лечение, грижи и подкрепа, както и гарантирането на полова равнопоставеност и ефективни интервенции за намаляване на уязвимостта на жените и младите момичета. Дискусиите ще обхванат въпросите, свързани с предизвикателствата пред страните с концентрирани епидемии, възможностите и ограниченията пред ресурсите и универсалния достъп, и необходимостта от осигуряване на устойчив и дългосрочен отговор.

Безспорно постижение на България при изпълнението на Декларацията за ангажираност към ХИВ/СПИН е реализирането на Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести, и в частност на мащабните превантивни дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. От приемането й през 2001 г., Националната програма се изпълнява активно със средства на Министерство на здравеопазването, които се увеличават всяка година. За периода 2005-2007 г. те възлизат на 14 млн. лв. За същия период средствата от безвъзмездната помощ на Глобалния фонд за изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” са в размер на повече от 15 млн. лв., а ООН финансово е подкрепило дейностите с още 2 млн. лв.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-мащабната превантивна здравна програма, изпълнявана у нас. От началото на нейното действие за периода 2004 - 2007 г., с превантивни услуги са достигнати до  общо 138 946 млади хора и 37 110 лица от групите в най-голям риск. През последните четири учебни години над 18 033 ученици са включени в групите по здравно образование (СИП).

В Доклада за напредъка на България в изпълнението на Декларацията за ангажираност, изпратен от името на Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ, се отчита, че 53% от проституиращите са се изследвали за ХИВ и знаят своя статус, а 77% са получавали превантивни услуги през последната година. 38% от инжектиращите наркотици също знаят своя статус, като този показател бележи увеличение с 2 пъти и половина. Общо 47% са били достигнати с превантивни услуги през последната година.

В резултат на работата на терен на екипите на неправителствените организации се наблюдава над 2 пъти повишаване на знанията на групите в най-голям риск по отношение на начините, по които се предава и не се предава инфекцията. В същото време резултатите сред младите хора на възраст 15-24 години са тревожни. Едва 19% знаят как могат да се предпазят и как не се предава инфекцията. Все още няма повсеместно въвеждане на здравно и сексуално образование като предмет в българското училище. Само 1% от учениците са били обхванати в групите по здравно и сексуално образование, предлагано като свободно-избираема подготовка.

България е една от малкото държави, които осигуряват антиретровирусно лечение на всички, които се нуждаят. Със средства на Министерството на здравеопазването се предоставя лечение на 233 пациенти с ХИВ/СПИН, а със средства на Глобалния фонд е създаден четиримесечен резерв от медикаменти с цел непрекъсване на терапията. Тази година са сключени договори за доставка на 19 медикамента на стойност 5,3 млн. лв.

Успешното реализиране на дейностите по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в страната е възможно благодарение на експертно функциониране на широка партньорска мрежа, която обединява усилията на правителствено и неправителствено ниво. Министерство на здравеопазването има сключени договори с 51 неправителствени организации, които работят с целевите групи.

Ранното откриване на ХИВ инфекцията е от ключово значение за постигане на ефективна превенция и осигуряване на дълъг и качествен живот на хората, живеещи с ХИВ. Голяма част от здравните проблеми на хората, живеещи с ХИВ, са свързани с подобряване на социалните грижи и услуги за тях.

Сподели в: