Върни се горе

На 1 и 2 март (четвъртък и петък) на работно посещение в България ще бъде д-р Сузана Якаб, директор на Европейски център за превенция и контрол на болестите (ECDC). Първото й посещение у нас е по повод пълноправното членство на България в Европейския съюз и интегрирането на националната система за надзор на заразните болести в европейската структура.

Д-р Сузана Якаб ще се срещне с министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов, главния държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев, експерти от МЗ и водещи специалисти от Националния център по заразни и паразитни болести.

Директорът на Европейски център за превенция и контрол на болестите ще участва в Националното съвещание по надзор на заразните болести, което ще се проведе в петък, 2 март, в Пловдив, в хотел „Алианс”.

От 12.00 ч. ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена дейността на Европейския център за превенция и контрол на болестите и участието на България в мерките по опазване на общественото здраве.

В пресконференцията ще участват:
     Д-р Сузана Якаб - директор на Европейския център за превенция и контрол на болестите
     Доц. Мира Кожухарова – национален консултант по епидемиология
     Д-р Ангел Кунчев – началник отдел „Надзор на заразните болести” в Министерството на здравеопазването

По време на посещението си д-р Якаб ще се запознае с българската система за надзор на заразните болести. Ще бъдат обсъдени приоритетните области за сътрудничество между България и Европейския център. Д-р Якаб ще посети и Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Пловдив.

С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз страната ни участва активно в работата на всички структури и програми на Европейския център за превенция и контрол на болестите. Приоритетно направление в работата на центъра е създаването на единна европейска интегрирана система за надзор на заразните болести, която ще включва сега действащите национални системи за задължително регистриране на заразните болести и създаването на система за ранно оповестяване и бърз отговор от страна на Европейския съюз.

Целта е да се гарантира максимална сигурност срещу разпространеното на болести с международно здравно значение от една държава в друга при минимални ограничения в движението на хора и стоки, като се избягва прилагането на ненужни ограничителни мерки. В това отношение готовността на България като външна граница на Европейския съюз и ангажиментите на действащата национална система за надзор на заразните болести налагат тясно сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на болестите.

Сподели в: