Върни се горе

На 12 и 13 март (понеделник и вторник) в гр. Бремен, Германия, ще се проведе конференция на тема „Отговорност и партньорство – заедно срещу ХИВ/СПИН”, която е част от програмата на председателството на Германия на Европейския съюз.

Конференцията се организира от Министерството на здравеопазването, Европейската комисия и Програмата на ООН за борба срещу СПИН и ще бъде официално открита от г-жа Ангела Меркел, канцлер на Република Германия. 

България ще бъде представен на форума от заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов, националния координатор на Програмата за контрол и превенция на ХИВ/СПИН
д-р Тонка Върлева , експерти, работещи по проблемите на ХИВ/СПИН, представители на неправителствения сектор.

В работата на конференцията ще участват представители на страните-членки на ЕС и съседни държави на правителствено и административно ниво, представители на неправителствения сектор, ангажирани с проблема ХИВ. 

По време на форума д-р Тонка Върлева ще представи успешните практики при превенцията на ХИВ у нас. Тя ще изнесе презентация на тема „Зачитането на човешките права в борбата срещу ХИВ/СПИН – пример на новоприсъединила се към ЕС страна”. 

Германското правителство избра глобалното предизвикателството ХИВ/СПИН за водеща здравна тема по време на председателството на страната на ЕС през 2007 г. Конференция в Бремен цели да насърчи диалога между правителствения и неправителствения сектор за развитието на успешни стратегии за намаляване на разпространението на вируса. Ще бъдат очертани добрите практики при превенцията на заболяването в страните-членки на ЕС и съседните държави.

Водеща тема в дискусиите ще бъде устойчивото развитие на гражданското общество като главен елемент на успешно функциониращите стратегии за борба с ХИВ, както и интегрирането на групите на интравенозните наркомани, мъжете, които практикуват секс с мъже, и хората, живеещи с ХИВ, в процесите на разработване и прилагане на програми за намаляване на разпространението на болестта. 

На конференцията ще бъде приета Бременска декларация за отговорност и партньорство „Заедно срещу ХИВ/СПИН” от името на министрите на здравеопазването от страните членки на ЕС, съседните държави и Европейската комисия. Документът ще препотвърди отговорностите, поети с Декларацията от Дъблин (февруари 2005), Декларацията от Вилнюс (септември 2004 г.), Декларацията за ангажираност по проблемите на ХИВ/СПИН, приета от Глобалната асамблея на ООН (юни 2001 г.), Политическата декларация за ХИВ/СПИН от Генералната асамблея на ООН (юни 2006 г.) и ангажираността да бъде осъществена цел 6 от „Целите на хилядолетието” - да се спре разпространението на ХИВ/СПИН до 2015 г. 

С декларацията страните поемат отговорността да защитават човешките права, да се борят със стигмата и дискриминацията, да работят за осигуряването на универсален достъп до услуги по превенция, тестване, лечение и грижи, да съдействат за разширяването на партньорската мрежа чрез интегрирането на неправителствени организации на уязвимите и засегнатите групи, както и медиите, които да съдействат в борбата срещу ХИВ/СПИН чрез разпространяване на информационни и образователни материали.

Сподели в: