Върни се горе

На започващото днес, 30 май, в Брюксел заседание на Съвета на министрите по заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите от страните-членки на ЕС, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще подкрепи инициативата на Европейския съюз за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. На базата на тази инициатива ще бъде изготвена Препоръка на ЕС, а след няколко години - и Директива, регламентираща забраната.

Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов при откриването на кръгла маса за вредата от тютюнопушенето, организирана от Министерството на здравеопазването днес. Тя се провежда във връзка с 31 май, който е обявен от Световната здравна организация за Световен ден без тютюнопушене.

Тази година Световният ден преминава под надслов „Среда, свободна от тютюнев дим – затворените пространства без тютюнев дим. Създавай и се наслаждавай на 100% околна среда без тютюнев дим”. Изборът е обусловен от голямото значение, което СЗО отдава на вредите, които причинява вторичният тютюнев дим, и на здравните последици за хора, поставени в условия на принудително въздействие на тютюневия дим на обществени и работни места.

Д-р Атанас Додов благодари на всички граждани, които изразиха становището си относно забраната за тютюнопушене на обществени места в проведеното от МЗ електронно допитване. Заместник-министърът припомни, че в Закона на здравето за елиминиране на рисковите фактори като първа точка е заложено елиминирането на вредното въздействие от тютюнев дим.

Проведеният днес форум е част от изпълнението на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето. С него започват дискусии и срещи относно промени в Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, заяви по време на дискусията д-р Маша Гавраилова, началник отдел „Опазване на общественото здраве” в МЗ. Тя съобщи, че се предвижда промените в наредбата, които ще бъдат изготвени при започващото широко обществено обсъждане, да минат междуведомствено съгласуване до март 2008 г. и от март другата година до март 2009 г. ще има гратисен период за тяхното прилагане в заведенията и другите закрити обществени места. Очаква се промените в наредбата за ограничаване на тютюнопушенето да влязат в сила от април 2009 г., каза д-р Гавраилова.

В Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация страните-членки на организацията подчертават, че научните изследвания безпогрешно са установили, че излагането на тютюнев дим предизвиква смърт, болести и инвалидизация. Затова всяка страна-членка трябва да приеме и прилага в рамките на своето национално законодателство ефективни законодателни, изпълнителни, административни или други мерки, които осигуряват защита от излагане на тютюнев дим в затворените работни помещения, в обществения транспорт, в затворените обществени места, а при необходимост и на други обществени места.

В Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007-2010 г., приета от Министерския съвет през февруари 2007 г., е заложен пакет от мерки за ограничаване на пасивното тютюнопушене. Той включва дейности по промоция на здравето, провеждане на широка медийна кампания за ползите от забрана на тютюнопушенето на работните места, актуализиране на Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, провеждане на социологическо проучване за нагласите на населението по предлаганите промени в наредбата и други дейности.

В Националната програма е заложено до 2010 г. да се намали тютюнопушенето сред населението с 10% спрямо нивото на разпространение през 2007 г. и да се задържи възрастта на пропушване на нивото от 2007 г., с тенденция за повишаването й. Ефективно ще се прилагат досегашните мерки за забрана на тютюнопушенето на обществени и работни места и превантивният контрол с оглед предотвратяване на нарушения на действащото законодателство.

В изпълнение на програмата през тази година Министерството на здравеопазването проведе допитване за бъдещите политики на Европейския съюз за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. То е част от общоевропейското допитване, организирано по инициатива на комисаря по здравеопазване на ЕС Маркос Киприану. Над 97% от участниците в електронното допитване в България се обявиха за забрана - обща или частична, на тютюнопушенето на обществени места, а под 3% са против всякаква забрана.

МЗ започна и допитване за най-въздействащи фотографии за вредата от тютюнопушене, като крайният срок за избор е 1 юли 2007 г. То се провежда във връзка с предвиждащите се промени в законодателството, свързано с етикетирането на тютюневите изделия. Гласуването в допитването е анонимно. Гражданите имат възможност да изберат по една цветна фотография за всеки от 14 предупредителни надписа. Допитването за най-въздействащи фотографии за вредата от тютюнопушене е качено на интернет-страницата на МЗ, секция „Новини”.

Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и закритите работни помещения е в сила от 1 януари 2005 г. Опитът от прилагането й сочи, че трябва да се засили контролът по спазване на забраната за тютюнопушене на определените места, като успоредно с това се засилва обществената нетърпимост към тютюнопушенето.

През 2005 г. РИОКОЗ са проверили 168 110 обекта за спазване на наредбата за тютюнопушене на обществени места, а през 2006 г. – 169 368. Извършените проверки в обектите са 304 028 за 2005 г., а през следващата – 278 610. През двете години са проверени общо 10 321 транспортни средства. През 2005 г. РИОКОЗ са връчили 22 636 предписания за спазване на наредбата, а през 2006 г. сериозните нарушители на разпоредбите, на които са връчени предписания, са 2916. За двете години действие на наредбата са издадени общо 4581 наказателни постановления на физически и юридически лица на обща стойност над 404 000 лв.

Сподели в: