Върни се горе

На 29 септември – Световния ден на сърцето, от 11.00 ч. в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция по повод присъединяването на България към страните-членки, подписали Европейската харта „Здраво сърце”. Под документа за присъединяване ще сложи подписа си министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.  С този акт нашата страна официално се присъединява към останалите страни, които ще прилагат политиката и приетите мерки съгласно европейските договори на високо ниво.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването
Проф. Цветана Кътова, председател на Дружеството на кардиолозите в България
Доц. Нина Гочева, национален консултант по кардиология
Доц. Божидар Финков, зам. председател на Дружеството на кардиолозите в България и други изявени специалисти.

По време на пресконференцията ще бъдат изнесени данни от Европейското епидемиологично проучване Euroaspire III за България.

Присъединяването на страната ни към хартата „Здраво сърце” ще бъде ознаменувано и с официално откриване от министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев на новия компютър томограф в Националната кардиологична болница в 13.00 ч.

Мултислайсовият компютър томограф “Aquilion 64 – Toshiba” е последно поколение от този вид техника, единствена по рода си в България и е закупена със средства на Министерството на здравеопазването.

Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смъртните случаи сред населението на Европа – половината от всички смъртни случаи, причинявайки смъртта на повече от 4.35 млн. души в 52-те държави-членки на Европейския регион на Световната здравна организация, 1,9 млн. от които -  в страните-членки на ЕС. Тези заболявания са причина за смърт при над 66 % от българите.

Целта на Европейската харта за сърдечно здраве е да направи борбата срещу тези заболявания и тяхната профилактика един от приоритетите в политиката по отношение на общественото здраве в европейските страни.

Сподели в: