Върни се горе

От 7 до 10 май 2007 г. делегация на Министерството на здравеопазването, водена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, ще бъде на официално посещение в Израел.

По време на официалната визита министър Радослав Гайдарски ще се срещне с министъра на здравеопазването на Израел г-н Яков Бен-Изри. Двамата министри ще подпишат План за сътрудничество между здравните министерства на Израел и България.

Договарящите страни ще развиват сътрудничество в областта на здравеопазването в приоритетните области на общественото здравеопазване и промоцията на здраве, спешната медицина и медицина при бедствия, подобряване качеството на здравната помощ, сърдечно-съдови, онкологични и бъбречни заболявания), тъканна и органна трансплантация, хемодиализа, контрол на заразните болести, превенция на ХИВ/СПИН, психично здраве, здравен мениджмънт и лекарствена политика. Двете страни ще обменят информация относно здравното си законодателство, основните насоки на здравната политика и въпроси, свързани с организацията на лечебната и профилактична дейност.

Ще бъде насърчавано директното сътрудничество между научни и други институти и медицински университети от двете страни, предвижда споразумението, като на тези институти се дава приоритет при определяне на посещенията. Поощрява се организирането на съвместни семинари и участието на специалисти в професионални и научни срещи. Договарящите страни ще разменят експерти в сферата на здравеопазването в рамките на не повече от 30 дни годишно за кратки учебни и научни посещения, обмяна на опит или повишаване на квалификацията.

В програмата на делегацията на МЗ са включени посещения на Института за диализни услуги Таоз – болница Мисгав Ладах, на отделенията по травматология, трансплантация и Училището по обществено здраве в Медицинския център Хадаса, на Детски медицински център „Шнайдер”, на Спешното отделение и отделението по детска онкология в медицински център „Сораски”. Министър Гайдарски ще се срещне и с израелски лекари от български произход, завършили висшето си образование в България.

Сподели в: