Върни се горе

В понеделник, 19 февруари, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще се срещне с Федералния министър на здравеопазването на Федерална Република Германия г-жа Ула Шмид, която е на двудневно (18-19 февруари) официално посещение в България начело на петчленна делегация.

Пълноправното членство на България в Европейския съюз и възможностите за активизиране на здравното сътрудничество между България и Германия ще е основната тема на разговора между двамата министри. Приоритетните области за двустранно сътрудничество са залегнали във Втората програма за сътрудничество, подписана на 19 юни 2006 г. от германското и българското министерства на здравеопазването.

Министрите на здравеопазването проф. Гайдарски и г-жа Шмид ще обсъдят бъдещето сътрудничество между двете страни в реформата на структурите на здравеопазването. Ще се акцентира върху финансирането и механизмите за гарантиране на финансова стабилност на публичните здравноосигурителни фондове, както и върху повишаване на качеството на медицинската помощ чрез изграждане на ефективна система за контрол и оценка на оказваните здравни услуги. Тема на разговора ще бъдат и преструктурирането и приватизацията на държавните и общинските болници при запазване на равен и ефективен достъп до медицинска помощ.

На срещата ще бъде обсъдено и използването на немския опит при разработването и внедряването на електронното здравеопазване у нас. По време на разговора между двамата министри ще се дискутират и възможностите за обмен на информация по въпроси на европейската интеграция. България ще почерпи опит при националната координация на участието на представителите на държавата-членка в дейността на работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз. Сфера за бъдещо сътрудничество е и професионалната квалификация на медицинските специалисти и предоставянето на информация относно немските компетентни власти в областта на взаимното признаване на професионални квалификации и взаимодействието между Министерството на здравеопазването, съсловните организации и висшите медицински училища.

Сподели в: