Върни се горе

По време на проведената днес, 8 ноември, Кръгла маса на тема “Здравната реформа в България – проблеми, перспективи, решения” министър Славчо Богоев направи изказване, в което обобщи резултатите от стартиралата през 1998 г. реформа в здравеопазването.

В изказването си министър Богоев постави въпроси, свързани със здравното осигуряване, преобразуването на болниците в търговски дружества, развитието на бюджетното финансиране, подобряването на доболничната помощ, ролята на държавата като защитник на правата на пациентите в болничната и доболничната помощ и др.

Не е разумно да се отричат основните стълбове на стартиралата през 1998 г. реформа в сферата на здравеопазването. Обществото няма ресурс да толерира “революционни действия”. Оттук нататък единственото, което е възможно и необходимо, е чрез различни механизми да се подобрява здравеопазването в България, заяви министър Богоев.

Необходимо е постоянно усъвършенстване на системата на здравното осигуряване, както и развитие на механизмите на споделеното финансово участие на пациентите в опазването и възстановяването на тяхното здраве. Основно това означава развитие на системата на здравното застраховане и на доплащането като начини за моделиране на потреблението на здравни услуги.

Министър Богоев открои положителните страни на действащия модел на смесено финансиране. Бюджетното финансиране е необходимият и единствен буфер, който не позволява сътресенията в здравното осигуряване да се развият като криза. Априорното отричане на бюджетното финансиране е грешка, каза министър Богоев. Трябва да се търсят и прилагат механизми на бюджетно финансиране, синхронни с вече утвърдили се пазарни механизми на финансиране в системата на здравеопазването.

И понастоящем, а и в дългосрочен аспект Министерството на здравеопазването трябва да развива структури и функции за защита на правата на пациентите, тъй като това е и ще остане най-важният ангажимент на държавата по отношение на нейните граждани, заяви министър Славчо Богоев.

Изказване на министъра на здравеопазването Славчо Богоев на проведената кръгла маса “Здравната реформа в България – проблеми, перспективи, решения”

Сподели в: