Върни се горе

57-та сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация ще се проведе от 17 до 20 септември в Белград, Сърбия. Българската делегация ще бъде водена от д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването.

Европейският регионален комитет на СЗО е основен орган на Европейското регионално бюро на СЗО, който включва общо 53 държави – представители на странни-членки от Европейския регион.

По време на сесията ще бъдат обсъдени политиките по отношение на работещите в сферата на здравеопазването в Европейския регион на СЗО. Европейското регионално бюро на Световната здравна организация подготвя организирането на министерска конференция за укрепване на здравните системи, която ще се проведе през юни 2008 г. в Талин. Целта е да се подчертае въздействието, което здравните системи оказват върху здравния статус и икономическия растеж и същевременно да се даде оценка на най-новите данни от ефективните стратегии за подобряване на предоставянето на здравно обслужване.

Очаква се дискусията на Европейския регионален комитет на СЗО по проблемите на работещите в сферата на здравеопазването да се фокусира върху улесняване на обмена на знания и опит, укрепване на националния капацитет за развитие, планиране и управление на политиката по отношение на работещите в сферата на здравеопазването и пропагандиране на по-резултатно инвестиране в развитието и по-добрата координация на ресурсите при работещите в сферата на здравеопазването.

Очаква се да бъде одобрен Втори Европейски план за действие по храни и хранене 2007-2012 г. Предложените дейности включват подобряване на храненето и безопасността на храните в ранните стадии на живота, осигурявайки безопасно, здравословно и целесъобразно набавяне на хранителни запаси. Предвижда се предоставяне на подробна информация на потребителите, интегриране на дейности, които да бъдат отправени към свързани с храненето детерминанти (като физическа активност, алкохол, вода, околна среда), укрепване на храненето и безопасността на храните в здравния сектор, както и мониторинг и оценка на напредъка и резултатите.

На сесията ще бъдат обобщени Целите на хилядолетието за развитие в Европейския регион на СЗО, по-специално на програми за майчиното и детското здравеопазване. Ще бъде обърнато специално внимание на укрепването на здравните системи като особен подход за изпълнението на програми, които са насочени към майчиното и детското здравеопазване в Европейския регион.

Ще бъде обсъдено предложение за основаване на Европейски център за превенция и контрол на незаразните болести в Атина, Гърция. Основната дейност на бъдещата европейска структура ще е да съдейства за намаляване на последствията в резултат на заболявания (смъртност, заболеваемост и инвалидност), причинени от незаразните болести в Европейския регион. Центърът ще подпомага страните-членки при изпълнението на Стратегията за превенция и контрол на незаразните болести, приета от Регионалния комитет на неговата 56-та сесия.

Сподели в: