Върни се горе

Министерството на здравеопазването разпредели допълнителните 25 млн. лв., които му бяха предоставени от преизпълнението на приходите по бюджета за 2007 г., за нуждите от закупуване на модерна медицинска апаратура на 50 лечебни заведения в страната.

Осигуряването на инвестиции за нова медицинска апаратура и оборудване е част от стратегията на Министерството на здравеопазването за обновяване и модернизация на лечебната база в страната. По този начин ще се подобри организацията на диагностично-лечебния процес и качеството на оказваните медицински услуги. Така ще се даде възможност и за по-широк достъп на нуждаещите се граждани до съвременните методи на лечение.

Новата апаратура, която ще закупят лечебните заведения, ще позволи да се оказва адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ, ще приближи болниците до европейските изисквания и критерии.

Над 14 млн. лв. МЗ насочва за обновяване и модернизиране на университетските болници.

Нова апаратура за 2 млн. лв. ще бъде осигурена в Многопрофилната болница за активно лечение „Александровска”. Университетската болница „Св. Марина” във Варна получи 1,850 млн. лв. за апаратура за дигитализация на образна диагностика. 1,5 млн. лв. се предоставят на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна” в София за изграждащата се клиника по кардиохирургия. Университетската болница в Плевен ще разполага с 1,3 млн. лв. за компютърен томограф, рентгенови и ехографски апарати, монитори, апаратура за анестезия и реанимация.

Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” ще оборудва операционния си блок с нова апаратура на стойност 1,2 млн. лв. Със същата по размер сума Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ще закупи рентгенов апарат. За нуждите на Университетската специализирана болница за активно лечение „Св. Екатерина” за обезпечаване на оборудването за катетеризационна лаборатория МЗ отпусна 1 млн. лв. По 1 млн. лв. получават и Многопрофилната болница за активно лечение „Царица Йоанна”, Националната кардиологична болница и Университетската болница в Стара Загора, с които те ще обновят медицинската апаратура и оборудването си.
 
За реновиране на апаратурата на Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив МЗ отпуска 845 хил. лв. Те са предвидени за закупуване на рентгенографски апарат, два ехографски апарата, анестезиологичен апарат, респиратор, монитори и апарат за церебрална аксиметрия.
 
Всички областни болници също получават допълнителни средства от бюджетния излишък за капиталови разходи.

Болниците в Шумен и в Монтана ще насочат предназначените за тях по 1 млн. лв. за закупуване на спирални компютърни томографи. Областната болница в Пловдив ще разполага с 1 млн. лв. за видеоендоскопи, лапароскоп, анестезиологични апарати и ехографи. Чрез допълнителната субсидия в МБАЛ, Благоевград ще заработи рентгенов излъчвател на стойност 300 000 лв. МБАЛ, Габрово ще оборудва стерилизационното отделение с допълнителните 200 000 лв., а МБАЛ, Кърджали ще има дигитализираща система по образна диагностика за 300 000 лв. На областната болница в Русе МЗ превежда 350 000 лв. за автоклавна инсталация и рентгенова тръба.

Средства от допълнителната бюджетна субсидия са разпределени и за 13 специализирани болници в страната.

За тях са необходими рентгенови апарати, дефибрилатори, система за автоматизирани микробиологични изследвания и друга медицинска апаратура.

Сподели в: