Върни се горе

Световният ден без тютюнопушене, иницииран от Световната здравна организация, вече 20 години се отбелязва на 31 май. Мотото тази година е ”Младите хора – независими от тютюна”.

Потреблението на тютюневите продукти в света взема застрашителни размери. Всяка година в света умират 4.9 милиона човека. Почти половината от децата  – около 700 милиона, дишат въздух, замърсен от тютюнев дим.

Като широко разпространен вреден навик сред населението у нас, тютюнопушенето води до широк спектър от респираторни, сърдечносъдови, мозъчно-съдови и злокачествени заболявания.

Резултатите от Националното проучване на факторите на риска за здравето, отнасящи се към тютюнопушенето, извършено през месец октомври 2007 г. от Националния център по опазване на общественото здраве показват, че почти всеки втори анкетиран пуши цигари – 52.4% от мъжете и 38.1% от жените, като съотношението на пушещите мъже/жени в градовете е 1.2:1, а в селата - 2:1. Редовни пушачи (тези, които пушат поне една цигара дневно) са 46.6% от мъжете и 32.7% от жените, а епизодични – съответно 5.8% и 5.4% от тях. Редовните пушачи в градовете и селата са съответно 39.7% и 39.3%, докато епизодичните пушачи в градовете са два пъти повече – 6.4% срещу 3.3%.

Най-високият процент редовни пушачи (53.7%) сред мъжете е във възрастовата група 35-44 години, докато при жените този процент (42.7) е най-висок във възрастовата група 25-34 г.

Най-висока е честотата на тютюнопушене сред разделените/разведените - 54.1%, и несемейните -51.3%, лицата с основно и средно образование, работниците - 56.2%, и безработните - 46.1%.

Над 60% от изследваните както в градовете, така и в селата, са пропушили на 16-20-годишна възраст - 64.2% от мъжете и 57.8% от жените. Тревожен е фактът, че 13.9% от анкетираните са започнали да пушат още на 10-15 г., като делът на мъжете е по-висок от този на жените - 16.4% срещу 10.4%.

Трудно се въздържат да не пушат на места, където тютюнопушенето е забранено 40.3% от пушачите, като делът на мъжете е по-висок от този на жените - съответно 46.7% и 31.7%. И при двата пола това е проблем предимно за възрастовите групи 35-44 и 45-54 години.
Изследването показва, че близо половината пушачи желаят да спрат цигарите - 51.9% от жените и 41.3% от мъжете. Желаещите да спрат цигарите са предимно от градовете, семейни/в съжителство, лица с по-висока степен на образование (54.8%), учащи (57.8%) и служители (54.2%).

Неоспорим научен факт е, че цигареният дим е вреден и за непушачите. Резултатите от изследването са тревожни и показват, че повече от половината анкетирани живеят в среда, където се пуши - съответно 57.5% от мъжете и 58% от жените, независимо от мястото на живеене (град/село). Сред изложените на тютюнев дим лица преобладават разделените/разведените (62.6%), лицата с по-ниска степен на образование, домакините (71.2%), безработните (65.2%) и работниците (промишлени, строителни и др.) - 64.7%).
Здравето трябва да бъде грижа за всеки човек. Тревожен факт е, че само 13.3% от пушачите са силно загрижени за здравето си. Сред тях преобладават лицата със средно образование, с 13 и повече години образование и учащите. Само 16.6% от пушачите са получили съвет за спиране на пушенето от лекар или друг медицински персонал, по-често в градовете.

За отбелязване на Световния ден без тютюнопушене – 31 май, в цялата страна се провеждат дейности, ориентирани към извоюване на повече независимост на младите хора от тютюневите продукти, тютюневата реклама и интервенция на производители и търговци на тютюневите изделия. Основните организатори са регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, съвместно с неправителствени организации, училища и клубове.

На 31 май от 10.00 до 18.00 ч. на площад “Света Неделя” ще бъде представена изложба с наградените карикатури от Международния фестивал - конкурс за пощенско изкуство и карикатура “От лулата на мира до ....табакерата”, проведен през 2007 г. от Министерство на здравеопазването и Фондация “Имеон Балкани”.

От 11.00 до 16.00 ч. на площад „Света Неделя” представители на кампанията на Европейската комисия “HELP – за живот без тютюнев дим” ще измерват нивото на въглероден оксид в издишан въздух на всеки желаещ.

На 31 май от 11.00 до 13.00 ч. в парка “Оборище” (пред театър „София”) Министерство на здравеопазването съвместно с Асоциацията на българите, боледуващи от астма и Българското дружество по белодробни болести организират измерване нивото на въглероден оксид в издишан въздух, като всеки желаещ ще може да получи консултация от пулмолог.

В град Габрово на 29 май е открита тематична изложба “Живот без тютюнев дим” - съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Дома на хумора и сатирата. Творбите в нея са подбрани от богатия художествен фонд „Хумор на народите” на габровската Весела къща. В изложбата са показани 55 карикатури на 48 автори от 19 страни. След представянето на изложбата в Габрово, тя ще гостува и в други градове на страната.
По инициатива и с финансиране от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето във Варна, Русе, Смолян и Перник доброволци на Българския младежки червен кръст ще раздават гривни с послание за насърчаване на младите хора за нетърпимост към тютюнопушенето и тютюневия дим.

В чест на глобалната инициатива на Световната здравна организация на кориците на 500 000 ученически тетрадки за българските ученици от всички възрастови групи ще бъдат отпечатани послания за отказ от тютюнопушене, нетърпимост към тютюневия дим у дома и на публичните места, към повече независимост на българските деца от тютюневите изделия.

Предстои обявяването на национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2008”, който ще мотивира огромен брой ученически паралелки да инициират дейности против тютюнопушенето. Изискването за включване в конкурса е 100 процента от учениците от кандидатстващата паралелка да не пушат.

Сподели в: