Върни се горе

Заповед № РД-01-227/01.08.2018

Заповед № РД-01-227/01.08.2018
PDF файл, 81,3 KB, качен на 01.08.2018

pdf document

Заповед № РД-01-201/10.07.2018 г. и „Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ- инфекция“

Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г.

Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г. за утвърждаване на Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.
PDF файл, 100,8 KB, качен на 29.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г.

Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.06.2018

pdf document

Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г.

Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г.
За утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл.266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
PDF файл, 333,5 KB, качен на 30.05.2018

pdf document

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.

Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г.
За утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
PDF файл, 456,8 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Приложения
PDF файл, 751,3 KB, качен на 02.04.2018

pdf document

Заповед № РД 01-76/14.03.2018 г.

Заповед № РД 01-76/14.03.2018 г.
За изменение на Заповед № РД-01-214/16.06.2017 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г. - за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г.
за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД
PDF файл, 85,8 KB, качен на 06.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.
за изменение на Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г. за утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта
PDF файл, 113,2 KB, качен на 12.02.2018

pdf document

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 22.01.2018

pdf document