Върни се горе

Заповед № РД-01-48/19.02.2018 г.

Заповед № РД-01-48/19.02.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г. и Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.
PDF файл, 104,8 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Заповед № РД-02-16/31/.01.2019 г.

Заповед № РД-02-16/31.01.2019 г.
PDF файл, 100,9 KB, качен на 08.02.2019

pdf document

Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.

Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.
PDF файл, 114,9 KB, качен на 05.02.2019

pdf document

Заповед № РД-01-3/14.01.2018 г.

Заповед № РД-01-3/14.01.2019 г.
за утвърждаване на списък с лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба №3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на ЛП и дентална помощ на Съюза на ветераните от войните
PDF файл, 697,1 KB, качен на 14.01.2019

pdf document

Заповед № РД-01-392/27.12.2018 г.

Заповед № РД-01-392/27.12.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-161/06.06.2018 г., Заповед № РД-01-178/29.06.2018 г. и Заповед № РД-01-234/10.08.2018 г.
PDF файл, 34,1 KB, качен на 31.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.

Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г. и Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
PDF файл, 96,5 KB, качен на 05.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.

Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г., Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г. и Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.
PDF файл, 88,3 KB, качен на 03.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.

Заповед № РД-01-348/15.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.
PDF файл, 2,5 MB, качен на 05.12.2018

pdf document

Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.

Заповед № РД-01-335/06.11.2018 г.
за допълнение на За № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г. и Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
PDF файл, 88,9 KB, качен на 06.11.2018

pdf document

Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.

Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД-01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г. и Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г.
PDF файл, 87,5 KB, качен на 23.10.2018

pdf document