Върни се горе

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.

Заповед № РД-01-55/12.02.2018 г.
за изменение на Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г. за утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта
PDF файл, 113,2 KB, качен на 12.02.2018

pdf document

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.

Заповед № РД-01-23/22.01.2018 г.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 22.01.2018

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.

Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г.
За утвърждаване на Методика за изработване на областна здравна карта.
PDF файл, 894,3 KB, качен на 28.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно приложението.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 08.12.2017

pdf document

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.

Заповед № РД-01-409/01.12.2017 г.
PDF файл, 506,4 KB, качен на 01.12.2017

pdf document

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.

Заповед № РД-01-337/26.09.2017 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 27.09.2017

pdf document