Върни се горе

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.
за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
PDF файл, 414,6 KB, качен на 28.03.2017

pdf document

Мотиви
PDF файл, 259,3 KB, качен на 28.03.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България

Проект на Наредба за стандартите за ранно детско развитие