Върни се горе

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.
Период на обществената консултация: 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: pyoneva@mh.government.bg
PDF файл, 387,7 KB, качен на 07.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 192,9 KB, качен на 07.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 06.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 250,4 KB, качен на 05.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 211,1 KB, качен на 05.06.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца
Период на обществената консултация: 06.06.2018 г. до 19.06.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kslavcheva@mh.government.bg
PDF файл, 205,3 KB, качен на 04.06.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 458,3 KB, качен на 04.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за отменяне на наредби на министъра на здравеопазването

Проект на Наредба за отменяне на наредби на министъра на здравеопазването
Период на обществената консултация: 02.06.2018 г. до 01.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 244,5 KB, качен на 01.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 311,6 KB, качен на 01.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Мотиви
PDF файл, 179,1 KB, качен на 01.06.2018

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Период на обществената консултация: 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
tgenkova@mh.government.bg
PDF файл, 330,7 KB, качен на 31.05.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 195,8 KB, качен на 31.05.2018

pdf document

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 15.05.2018 г. до 28.05.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 882,0 KB, качен на 14.05.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 194,8 KB, качен на 14.05.2018

pdf document

Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя

Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя
Период на обществената консултация: 10.05.2018 г. до 08.06.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 280,6 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 362,3 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Период на обществената консултация: 24.04.2018 г. до 23.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 275,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 1,4 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 878,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 940,6 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 959,4 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 956,9 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 10
PDF файл, 961,8 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 11
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 12
PDF файл, 971,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 13
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 14
PDF файл, 891,2 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 15
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 16
PDF файл, 2,1 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 17
PDF файл, 869,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 18
PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 19
PDF файл, 867,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 20
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 21
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 22
PDF файл, 1,4 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 23
PDF файл, 3,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 24
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 25
PDF файл, 888,0 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 26
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 27
PDF файл, 968,5 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 28
PDF файл, 884,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 29
PDF файл, 3,7 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 30
PDF файл, 37,5 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 31
PDF файл, 10,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 32
PDF файл, 78,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 33
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 34
PDF файл, 313,9 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 35
PDF файл, 15,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.