Върни се горе

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
Период на обществената консултация: 19.04.2018 г. до 18.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:naltankova@mh.government.bg
PDF файл, 935,0 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 433,2 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.
Период на обществената консултация: 19.04.2018 г. до 18.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 421,3 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 183,3 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика”

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика”
Период на обществената консултация: 18.04.2018 г. до 17.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg
PDF файл, 433,9 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 401,5 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Период на обществената консултация: 18.04.2018 г. до 17.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg , ekuneva@mh.government.bg
PDF файл, 307,1 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 413,4 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
Период на обществената консултация: 04.04.2018 г. до 17.04.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 621,7 KB, качен на 03.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 189,8 KB, качен на 03.04.2018

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда


Период на обществената консултация: 30.03.2018 г. до 28.04.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 186,7 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,5 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 532,9 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Постановление за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Проект на Наредба за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти