Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Период на обществената консултация: 07.01.2020 г. до 20.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 527,6 KB, качен на 06.01.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 199,8 KB, качен на 06.01.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Период на обществената консултация: 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 372,3 KB, качен на 13.12.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,7 KB, качен на 13.12.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ“ в гр. Бургас

Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ“ в гр. Бургас
Период на обществената консултация: 06.12.2019 г. до 04.01.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 209,0 KB, качен на 05.12.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 730,1 KB, качен на 05.12.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 501,5 KB, качен на 05.12.2019

pdf document

Финансова обосновка
PDF файл, 262,3 KB, качен на 05.12.2019

pdf document

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 20.11.2019 г. до 03.12.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 3,2 MB, качен на 18.11.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 478,7 KB, качен на 18.11.2019

pdf document

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 г. и 2022 г.

Проект на Правила за Добра фармацевтична практика

Проект на Правила за Добра фармацевтична практика
Период на обществената консултация: 26.10.2019 г. до 08.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 564,3 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 181,6 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Период на обществената консултация: 24.10.2019 г. до 06.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 260,5 KB, качен на 23.10.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 183,1 KB, качен на 23.10.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 18.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
atemelkova@mh.government.bg
PDF файл, 213,8 KB, качен на 17.10.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 798,2 KB, качен на 17.10.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 503,9 KB, качен на 17.10.2019

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Период на обществената консултация: 17.10.2019 г. до 15.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: zatanasova@mh.government.bg
PDF файл, 288,0 KB, качен на 16.10.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 203,2 KB, качен на 16.10.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47
Период на обществената консултация: 16.10.2019 г. до 14.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tjonakov@mh.government.bg
PDF файл, 42,7 KB, качен на 15.10.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 48,0 KB, качен на 15.10.2019

pdf document