Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Период на обществената консултация: 01.03.2019 г. до 30.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 450,3 KB, качен на 28.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 363,5 KB, качен на 28.02.2019

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Период на обществената консултация: 28.02.2019 г. до 29.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 256,6 KB, качен на 27.02.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 616,2 KB, качен на 27.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 361,5 KB, качен на 27.02.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 340,8 KB, качен на 27.02.2019

pdf document

Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 23.02.2019 г. до 24.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 915,2 KB, качен на 22.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 248,8 KB, качен на 22.02.2019

pdf document

Проект на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Правилник за отмяна на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
Период на обществената консултация: 23.02.2019 г. до 24.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 179,1 KB, качен на 22.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 193,7 KB, качен на 22.02.2019

pdf document

Проект на проект на Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Проект на проект на Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
Период на обществената консултация: 22.02.2019 г. до 23.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 245,2 KB, качен на 21.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 342,6 KB, качен на 21.02.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Период на обществената консултация: 21.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
matanasov@mh.government.bg
PDF файл, 196,4 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 665,0 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 381,1 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
Период на обществената консултация: 21.02.2019 г. до 22.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 300,0 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 382,7 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Период на обществената консултация: 20.02.2019 г. до 21.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 397,4 KB, качен на 19.02.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 275,0 KB, качен на 19.02.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“
Период на обществената консултация: 20.02.2019 г. до 21.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 204,4 KB, качен на 19.02.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 830,1 KB, качен на 19.02.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 633,8 KB, качен на 19.02.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Период на обществената консултация: 19.02.2019 г. до 20.03.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 389,3 KB, качен на 18.02.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 561,1 KB, качен на 18.02.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 825,4 KB, качен на 18.02.2019

pdf document