Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Период на обществената консултация: от 12.07.2018 г. до 10.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 310,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 239,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Период на обществената консултация: от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 717,1 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 367,0 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 21.07.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg
PDF файл, 398,4 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 178,8 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 193,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 770,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”
Период на обществената консултация: 19.06.2018 г. до 18.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 718,1 KB, качен на 18.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 570,3 KB, качен на 18.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“
Период на обществената консултация: 15.06.2018 г. до 14.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg
PDF файл, 352,0 KB, качен на 14.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 274,8 KB, качен на 14.06.2018

pdf document

Проект на Постановление за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.
Период на обществената консултация: 08.06.2018 г. до 07.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: pyoneva@mh.government.bg
PDF файл, 387,7 KB, качен на 07.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 192,9 KB, качен на 07.06.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 06.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 250,4 KB, качен на 05.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 211,1 KB, качен на 05.06.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца
Период на обществената консултация: 06.06.2018 г. до 19.06.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kslavcheva@mh.government.bg
PDF файл, 205,3 KB, качен на 04.06.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 458,3 KB, качен на 04.06.2018

pdf document