Върни се горе

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Период на обществената консултация: 30.05.2019 г. до 12.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg
PDF файл, 314,9 KB, качен на 30.05.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 358,5 KB, качен на 29.05.2019

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
Период на обществената консултация: 15.05.2019 г. до 28.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 596,7 KB, качен на 14.05.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 582,9 KB, качен на 14.05.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 04.05.2019 г. до 02.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikoleva@mh.government.bg
PDF файл, 583,2 KB, качен на 03.05.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 397,2 KB, качен на 03.05.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 03.05.2019 г. до 01.06.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mmarinova@mh.government.bg
PDF файл, 246,7 KB, качен на 02.05.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 616,0 KB, качен на 02.05.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 431,9 KB, качен на 02.05.2019

pdf document

Финансова обосновка
PDF файл, 202,5 KB, качен на 02.05.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ
, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Период на обществената консултация: 26.04.2019 г. до 09.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 403,6 KB, качен на 25.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 182,1 KB, качен на 25.04.2019

pdf document

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Период на обществената консултация: 24.04.2019 г. до 23.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
nspiridonova@mh.government.bg
PDF файл, 551,4 KB, качен на 23.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 220,5 KB, качен на 23.04.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 19.04.2019 г. до 18.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 1,0 MB, качен на 18.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 444,6 KB, качен на 18.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Хематология“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Хематология“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 5,7 MB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 367,3 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ушно-носно-гърлени болести“

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Ушно-носно-гърлени болести“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 853,9 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,0 KB, качен на 11.04.2019

pdf document

Поект на Фармако-терапевтично ръководство по „Медицинска онкология“

Поект на Фармако-терапевтично ръководство по „Медицинска онкология“
Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 1,6 MB, качен на 11.04.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 390,5 KB, качен на 11.04.2019

pdf document