Върни се горе

Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

Постановление № 112 от 9 май 2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество

Постановление № 93 от 25 април 2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници

Постановление № 93 от 25 април 2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 36, от дата 03.05.2019 г.
PDF файл, 205,1 KB, качен на 07.05.2019

pdf document

Постановление № 78 от 10 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 683,4 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Постановление № 55 от 28 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Постановление № 54 от 28 март 2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“

Постановление № 54 от 28 март 2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 206,8 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 272,0 KB, качен на 29.03.2019

pdf document