Върни се горе

Постановление № 380 от 28 декември 2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 338 от 2 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.

Постановление № 276 от 28 октомври 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.

Постановление № 263 от 14 октомври 2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Постановление № 263 от 14 октомври 2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица
Обнародвано в Държавен вестник,брой:78,от дата 21.10.2016 г.
PDF файл, 200,3 KB, качен на 04.11.2016

pdf document

Постановление № 259 от 3 октомври 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Приложение 1
PDF файл, 208,7 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 194,7 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 163,4 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник,брой:74,от дата 20.09.2016 г.
PDF файл, 202,6 KB, качен на 20.09.2016

pdf document

Постановление № 238 от 13 септември 2016 г.

Постановление № 238 от 13 септември 2016 г.
за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
Обнародвано в Държавен вестник,брой:74,от дата 20.09.2016 г.
PDF файл, 196,1 KB, качен на 20.09.2016

pdf document

Постановление № 216 от 25 август 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“

Постановление № 197 от 3 август 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 120 от 12 май 2016 г. за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.

Постановление № 120 от 12 май 2016 г. за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.
за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции


Обнародвано в Държавен вестник,брой:37,от дата 17.05.2016 г.
PDF файл, 197,7 KB, качен на 18.05.2016

pdf document