Върни се горе

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Обнародвано в Държавен вестник, брой 51 от дата 27.06.2017 г.
PDF файл, 704,3 KB, качен на 28.06.2017

pdf document

Постановление № 96 от 18 май 2017 г. за допълнение на Постановление № 374 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Постановление № 50 от 16 март 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.

Постановление № 12 от 19 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 380 от 28 декември 2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Постановление № 338 от 2 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.

Постановление № 276 от 28 октомври 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.

Постановление № 263 от 14 октомври 2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Постановление № 263 от 14 октомври 2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица
Обнародвано в Държавен вестник,брой:78,от дата 21.10.2016 г.
PDF файл, 200,3 KB, качен на 04.11.2016

pdf document

Постановление № 259 от 3 октомври 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Приложение 1
PDF файл, 208,7 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 194,7 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 163,4 KB, качен на 14.10.2016

pdf document

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 239 от 13 септември 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник,брой:74,от дата 20.09.2016 г.
PDF файл, 202,6 KB, качен на 20.09.2016

pdf document