Върни се горе

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 90, от дата 15.11.2019 г.
PDF файл, 195,0 KB, качен на 15.11.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 87, от дата 5.11.2019 г.
PDF файл, 306,3 KB, качен на 07.11.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 84, от дата 25.10.2019 г.
PDF файл, 241,9 KB, качен на 25.10.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 78, от дата 04.10.2019 г.
PDF файл, 431,4 KB, качен на 04.10.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 27.8.2019 г.
PDF файл, 219,8 KB, качен на 27.08.2019

pdf document

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1
PDF файл, 719,4 KB, качен на 27.08.2019

pdf document

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 65, от дата 16.8.2019 г.
PDF файл, 368,8 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Приложение № 4 към чл. 24, ал. 3
PDF файл, 774,5 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Приложение № 6 към чл. 24, ал. 4, т. 2
PDF файл, 779,1 KB, качен на 16.08.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 58, от дата 23.7.2019 г.
PDF файл, 495,5 KB, качен на 23.07.2019

pdf document

Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система