Върни се горе

Наредба № 7 от 18 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Наредба № 7 от 18 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 54, от дата 29.06.2018 г.
PDF файл, 357,0 KB, качен на 29.06.2018

pdf document

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 52, от дата 22.06.2018 г.
PDF файл, 607,5 KB, качен на 22.06.2018

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието, храните и горите, брой: 51, от дата 19.06.2018 г.
PDF файл, 327,2 KB, качен на 19.06.2018

pdf document

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 51, от дата 19.06.2018 г.
PDF файл, 570,8 KB, качен на 19.06.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.
за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствените продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 48, от дата 08.06.2018 г.
PDF файл, 209,3 KB, качен на 08.06.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 46, от дата 01.06.2018 г.
PDF файл, 298,5 KB, качен на 01.06.2018

pdf document

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 25.05.2018 г.
PDF файл, 339,1 KB, качен на 25.05.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой: 38, от дата 08.05.2018 г.
PDF файл, 335,2 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 35, от дата 24.04.2018 г.
PDF файл, 632,5 KB, качен на 25.04.2018

pdf document

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 29, от дата 30.03.2018 г.
PDF файл, 3,5 MB, качен на 30.03.2018

pdf document